Gå til indhold

«You go, girl» – Stå fast!

Beskrivelsen af den dydige kone i Ordsprogenes bog 31 kan virke som en overvældende stillingsbeskrivelse. Jeg følte i hvert fald at jeg ikke strakte til, indtil …

Indtil 1870’erne blev alle en kvindes ejendele og penge hendes mands ejendom, når hun blev gift; hun havde ingen rettigheder over noget af det længere. Og så sent som i 1970 måtte arbejdende kvinder i England have deres fars eller mands (eller en anden egnet mands) navn på en låneaftale eller et boliglån, fordi de ikke fik lov til at købe et hus eller låne penge på egen hånd.

I mange tilfælde kunne en skæv forståelse af Det gamle testamente lastes for denne beklagelige tilstand, hvilket resulterede i følelsesmæssig og praktisk afhængighed. I stedet for at kvinder stod side om side med mænd som ligeværdige, blev de degraderet til mænds tjenere med få eller ingen rettigheder.

Et skriftsted som er blevet misbrugt til at henvise kvinder til underdanighed er lignelsen om den gode kone. Disse vers i Ordsprogene 31,10-31 har været påberåbt af religiøse mænd som en standard som deres koner burde stræbe efter at opnå, og de er ofte blevet læst af demoraliserede kvinder som en stillingsbeskrivelse de aldrig kunne håbe at opfylde.

Den gode kone er ikke bare dydig, hun arbejder til langt ud på natten, hun står tidligt op og arbejder frivilligt med hænderne. Hun er ikke arbejdsløs, hun laver tøj, hun køber marker, og oven i dette er hun venlig og klog.

Jeg havde blandede følelser når det gjaldt disse vers. Jeg ville være en discipel, men jeg forstod ikke hvordan man kunne forvente at jeg skulle være alt det der. Det blev et pres; jeg følte at jeg stadig svigtede. Og samtidig fik resten af Guds ord mig ikke til at føle det sådan.

Jeg opdagede to ting som ændrede min opfattelse helt – i den grad at jeg nu synes at disse vers er nogen af de mest inspirerende for kvinder i hele Bibelen.

1. Dette var aldrig ment som en stillingsbeskrivelse for kvinder, en liste over ting de burde være eller gøre, før de kunne opnå status som en «god kone». Det var en lovsang som ægtemænd ville synge for deres koner for at hædre dem.

2. Ordet som blev oversat til «god» eller «dydig» er måske mere præcist formidlet gennem tillægsordet «modig» – faktisk en tapper kvinde. Det hebraiske udtryk som bruges, Eschet chayil, bruges i betydningen af at stå fast som en soldat i kamp.

Der er bare én anden kvinde i hele Bibelen som beskrives med dette udtryk, og det er Ruth.

«Men du skal ikke være bange, min pige, jeg vil gøre alt, hvad du beder mig om. Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde.» Ruth 3,11.

Og ja, udtrykket Eschet chayil bruges her. Ingen kunne beskrive Ruth som en vellykket forretningskvinde som købte marker og lavede dyreklæder, og som havde en velstående mand; da hun blev beskrevet med udtrykket Eschet chayil var hun enke, meget fattig, og hun tiggede for at overleve. I hvilken forstand beskriver udtrykket hende så? I den forstand at hun var modig, hun kæmpede sine egne kampe, og hun var ansvarlig for sin egen ånd.

Jeg tror at dette udtryk fortsat bruges i dag af jødiske kvinder som en opmuntring til hinanden, i den forstand at: «You go, girl! – Stå fast!»

Akkurat som denne sætning var relevant for Ruth, er det også relevant for kvinder som os – vi som vil være disciple. Så vi bevæbner os til krig, vi kæmper vore kampe, vi er vægtere på murene i Jerusalem – vi overlader det ikke bare til mændene.

Vi lever vore liv med mod og styrke fra Gud for at fuldføre vejen han har givet os og de opgaver som han lægger i vort hjerte fra dag til dag. Vi står fast hjemme når vi oplever modløse og apatiske åndskræfter – vi tager en kamp op. Vi beder for andre lemmer på Kristi legeme, vi har vore øjne og ører åbne når vi mødes; vi holder regnskab med hvad vi siger og gør og overlader slutregnskabet til Gud.

Og «gerningerne» som vi gennemfører er sejre i ånden, hvor vi har været nødt til at overprøve vore naturlige sympatier og tage stilling til det som står i Guds ord.

Når Jesus kommer tilbage vil jeg personligt ikke blive vejet på vægten og fundet for let. Jeg vil have det sådan at jeg har været modig og gjort min del, og at jeg ikke har skjult mig bag mænd i kampen. Nej, Gud siger til mig: «You go, girl! Stå fast!» Og til sidst kan jeg se frem til dette:

«Lad hende nyde frugten af sit arbejde, lad hendes gerninger berømme hende i portene.» Ordsprogene 31,31.

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Nåden i Jesus Kristus

«Når man tænker på nåde, så tænker man nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så har vi brug for nåde.» Sådan åbner Sigurd Bratlie dette hæfte om nåde. Men han fortsætter med at beskrive i detalje, at nåden i Jesus Kristus betyder så meget mere end tilgivelse. Det betyder også sandhed og hjælp. Det lærer os ikke til hende, sådan at vi kan være helt fri til at leve et liv i sejr som fører til perfektion.

Følg os