Tro på Guds kærlighed til dig!

Tro på Guds kærlighed til dig!

Vi kan acceptere Guds kærlighed og til gengæld lære at elske, som han elsker!

5 min. ·

“I fortiden viste Herren sig for dem. Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig.’” Jeremias’ Bog 31:3.

Dette vers taler Gud til Israel, hans eget specielle folk. Det er også et vers til ethvert individ som vil tro det! Det er et faktum – Gud elsker dig og mig! Det er ren kærlighed; det afhænger ikke af at vi gør noget for at fortjene denne kærlighed hans kærlighed. Det er ikke menneskelig kærlighed, ofte med dets usagte krav og forbehold; den er helt ren og har de bedste intentioner for os.

De fleste af os har mindreværdskomplekser; der er altid nogen som er bedre end os, enten i udseende, peronlighed, intelligens, præstationer, social status eller omstændigheder og så videre. Gud ser ikke på nogle af disse ting. Han skabte os, som vi er, og han ønsker at gøre et arbejde inde i os, der begynder fra hvor vi er og ikke fra et eller andet mål, vi tænker, vi burde have nået, før Gud vil acceptere os. Nej, vi behøver ikke at gøre noget for at fortjene Guds kærlighed. Den bliver tilbudt os, hvis vi vil ydmyge os selv og modtage den. Dette er en af de mest forvandlende ting en person kan gøre i sit liv – og det bliver begyndelsen til en helt ny måde at leve på.

Gud ønsker at “genopbygge” os

Bibelen siger videre i Jeremias’ Bog 31:4, “Jeg bygger dig op, Israels jomfru, du skal bygges op på ny. Atter skal du gribe din pauke og gå med i de glades dans..” “På ny,” siger Gud. Det må betyde, at vi allerede er blevet bygget!

David skriver i Salmernes Bog 139:13-16, “Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud! Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet …” Ja, Gud vidste, hvad han gjorde, da han skabte os i vor mors liv; enhver af os blev skabt som den specielle, unikke person, vi er. Vi blev skabt på Guds initiativ; men han er ikke færdig med sit arbejde i os. Han ønsker at “genopbygge” os!

Vi blev født med en syndig natur, så syndig at den hader Gud inderligt (Romerne 3:10-18). Dette mindsker dog ikke Guds kærlighed for og til os. Han elsker fordi, han er kærlighed, og han kan ikke gøre andet end at elske. I denne tilstand ønsker han at genopbygge os.

Hvad vi bliver “genopbygget” til

Vi skal blive til et folk som elsker Gud igen for hans kærlighed til os, og vi skal komme til det punkt, hvor vi kan elske andre mennesker med den samme kærlighed! Det kræver en grundig genopbygning! Men det er muligt. Det kommer ved at lære at adlyde Guds love og bud. De er faktisk umulige at adlyde selv; vi har brug for Guds kraft og nåde for at gøre det.

Jesus siger disse kraftige ord, “I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende. ‹Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!.” Matthæusevangeliet 5:43-48.

Hvem er i stand til at udføre disse ord? Jesus gjorde det – en mand som blev skabt ligesom os; en mand med kød og blod, med den samme natur som vi alle oplever, dog siger bibelen at han var uden synd i alle de fristelser, han var i hernede. Lige før han døde, konkluderede han sin “ypperstepræstlige” bøn med disse ord, “… den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.” Johannesevangeliet 17:26. Og den bøn er stadigvæk relevant i dag – at “den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.” Igennem Helligånden vil han give os kraften til at sejre over vores syndige natur, ligesom han sejrede.

Lad os uforbeholdent give os til Gud, så vi personligt lærer hans store forvandlende kærlighed at kende. Når vi gør det, bliver vi aldrig den samme igen!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.