Gør du dit kald og udvælgelse fast?

Gør du dit kald og udvælgelse fast?

Peter skriver, vi skal gøre vort kald og udvælgelse fast. Arbejder du bevidst på det?

3 min. ·

En håbefuld begyndelse skal der følges op på. I Peters Andet Brev 1:10 formaner Peter os til at “gøre vort kald og udvælgelse fast.”

“Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men finder den ikke. Da siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Sådan skal det også gå denne onde slægt.” Matthæusevangeliet 12:43-45.

Manden i denne lignelse modtog stor nåde til at sætte sit hus i rette skik, efter den onde ånd var blevet drevet ud. Tænk hvilken velsignelse det må have været at opleve den nye atmosfære i huset, da den gamle, urene, mørke ånd blev renset ud og en ny, ren, lys ånd strålede. Desværre forblev det ikke sådan. Efter et stykke tid forsømte han at holde huset trygt og lod det stå tomt, og så blev det let for ondskabens åndehær i himmelrummet. Han havde glemte, at han var blevet renset fra sine tidligere synder.

Hvordan gøre dit kald og udvælgelse fast

“Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse,  til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind og til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus; men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder.” Peters Andet Brev 1:5-9.

Peter forstod, fra personlig erfaring, at kan ikke bare kunne stå stille og dufte den herlighed som udstråler fra Kristi legeme. Der var kampe som skulle kæmpes, fjender der skulle overvindes og et liv der skulle gribes. Hans kald og udvælgelse var ikke gjort sikker; derfor formaner han i næste vers til at være ivrig efter at “befæste jeres kaldelse og udvælgelse.” Hvis vi ikke er aktivt optaget med at gøre vort kald og udvælgelse fast, er vor fremtid og vort “hus” i fare.

“Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig snuble.” Peters Andet Brev 1:10.

Der er specifikke tegn på forsømmelse: et hus går i forfald over tiden og kan ende med at blive revet ned. Peter citerer et ordsprog, om de som har kendt retfærdighedens vej, men alligevel vendt sig fra det hellige bud: »Hunden vender tilbage til sit eget bræk,« og: »Når en so er vasket, vælter den sig i sølet.« Peters Andet Brev 2:21-22. Hvilken forfærdelig slutning efter sådan en håbefuld begyndelse!

Lad os følge de trofaste eksempler vi har: “Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus for at vidne om det, som engang skulle forkyndes; men Kristus er det som søn over hans hus. Hans hus er vi, dersom vi holder fast ved den frimodighed og den stolthed, vort håb giver os.” Hebræerne 3:5-6.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.