Gør det af hjertet som for Herren

Gør det af hjertet som for Herren

Hvem lever jeg for? Tjener jeg Gud eller mennesker i det jeg gør?

5 min. ·

Man kan meget hurtigt komme til at leve som en «øjentjener» for andre mennesker. Men hvad med Guds øjne? Har jeg taget hans vilje med i beregningen? Paulus opfordrer os til at være vågne, så vi tjener Gud og ikke mennesker.

«Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker.» Kolosserbrevet 3,23.

Et så enkelt vers – med et fantastisk frigørende indhold! Når jeg gør alt af hjertet som for Herren, så erstatter dette alle mine ambitioner om at se godt ud for andre. Det er Gud, jeg gør det for!

Når chefen kommer ind…

Man arbejder måske lidt ekstra hårdt, når chefen kommer ind. Det sker næsten uden at man mærker det, og virker måske ikke så alvorligt. Men dette afslører egentlig en stor sandhed om mig selv. Jeg er født med en vane om at bekymre mig en hel del om, hvad andre tænker om mig. For hvorfor arbejdede jeg ikke lige så hårdt hele tiden?

Paulus kendte menneskene, og han kendte godt til denne svaghed. Han tager dette, meget rammende, op i flere af sine breve. I Efeserbrevet skriver han klart om, hvordan vi som Jesu disciple er kaldt til at tjene og arbejde:

«Ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje. Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker.» (Efeserbrevet 6,6-7)

Hvis jeg er så optaget af de andres meninger og tanker og stresser med at gøre alle tilfredse hele tiden, så har jeg ikke et øre og en sans for det, Gud vil sige til mig i situationerne. Han har sat mig der, hvor jeg er og med de opgaver jeg har af en grund, og jeg skal få øjnene op, så jeg ser de samme muligheder som Gud.

Er jeg en Kristi tjener i alt, jeg gør?

«Men som Kristi tjenere…» Jeg er kaldt til at være Kristi tjener! Hvordan opfører en Kristi tjener sig på arbejdspladsen? En Kristi tjener glæder sig altid i Herren! En Kristi tjener gør alt for at bevare hjertet rent! En Kristi tjener er kaldt til at være retfærdig i alle ting. Det er ikke et overfladisk, pænt kristenliv, der er målet for en som efterfølger Jesus, men en som «… gør Guds vilje af hjertet.» (Filipperbrevet 4:4, Ordsprogenes Bog 4:23, Første Timotheusbrev 6,11).

Når jeg bliver hans konstante nærvær bevidst og lever for at tækkes Guds øjne, bliver valgene også en god del klarere for mig. Bør jeg se på dette, læse dette eller sige dette? Gud følger nøje med mig: Hvad tænker han om dette? På denne måde kan jeg altid rense mine tanker og få den fred i livet, som bare den som lever for Gud, kan få.

Jeg kan gøre noget for Jesus!

«Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.» (Matthæusevangeliet 25,40)

Vi er kaldt til at velsigne på jorden og velsigne for Jesu navns skyld. Ved at gøre noget for mine medmennesker, så har jeg mulighed for at gøre noget for Jesus! Om det er at give et smil, tage opvasken for nogen eller give en sum penge til nogen jeg ved har brug for det, så kan jeg samtidig tænke, at jeg gør det for min kære Jesus. Det bringer en ekstra dimension til disse gerninger, og jeg har ikke længere behov for at få ære eller taknemlighed fra modtageren. Jeg har allerede fået det, jeg har brug for af Jesus – han har ofret sit liv for mig og givet mig muligheden for at blive som ham! Nu er det min tur til at give noget tilbage!

Jeg får selv lyst til at velsigne, og jeg får nåde til at velsigne. Det bliver noget, jeg bevidst gør for at leve mit kald værdigt, og jeg gør det med glæde. Så er jeg en sand Kristi tjener, der lever for Guds øjne. Når jeg lader Gud lede mig, ikke mennesker, og følger hans virkninger, så kan jeg blive et tilstrækkeligt eksempel for dem omkring mig. Jeg bliver et lys på jorden, et bevis på at Jesu liv også kan komme frem fra mig.

Et liv for Guds øjne

Livet bliver forunderligt meget lettere, når jeg gør alt som for Herren, og genkærligheden til ham bliver motoren i mit liv. Når jeg øver mig i dette, så bliver jeg mere og mere uafhængig af publikummet. Gud selv vil fylde mig med kraft og vilje til at udføre alt det gode for hans skyld, og han velsigner det jeg gør. Hvad mere kan man ønske sig?

Lad os tage Paulus' anbefaling til hjerte – og altid tjene for Herrens åsyn, lige meget hvad vi gør!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.