Grib det evige liv!

Grib det evige liv!

Hvad gør vi i de større eller mindre prøvelser i vort liv?

3 min. ·

Hvad gør vi i de større eller mindre prøvelser i vort liv?

«Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed.» Første Timotheusbrev 6,11. Dyderne er Guds fylde. Ved at lære rumfylden af Kristi kærlighed at kende, kan vi «fyldes med al Guds fylde». «Gud er kærlighed.» Første Johannesbrev 4, 8. «… Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd. … Skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer.» Andet Petersbrev 1,5.10-11.

«Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør.» Første Timotheusbrev 6,12.

Hver dag kommer der større eller mindre prøvelser på vort liv. Sådanne situationer kan være meget korte. Og så passer det sig at sige: «Grib det evige liv!»

Vi ser af det ovenstående, at det evige liv er Kristi dyder. Dyderne er helt modsat vor natur. Og at stride den gode strid er at «fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig.» Lukasevangeliet 9,23. Så vil Jesu død også virke i vore legemer, «for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.» Andet Korintherbrev 4,10.

«Hver dag» er det nødvendigt med denne kamp – denne gode strid. Hver dag kommer der større eller mindre prøvelser på vort liv, som åbenbarer det indhold vi har. Enten er det selvlivet – «jeget» – der kommer til syne, eller også er det Jesu liv – dyderne – der kommer til syne. Sådanne situationer kan være meget korte. Og så passer det sig at sige: «Grib det evige liv!» Hvis vi ikke er interesseret i at vokse i Kristi dyder – og at få mere himmelsk liv, er muligheden gået os forbi.

Andre gange kan prøvelserne vare længe, ja i årevis – så er man i smeltedigen – en pågående rensning – hvis man forstår Kristi lidelser (Første Petersbrev 4, 12-13). Så oplever man det, Paulus bad om: «… og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed.» Kolosserbrevet 1,11. Det er faderen der gør os skikket til at få del i de helliges arvelod i lyset.

Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Det tjener os til at formes efter sin søns billede.

Under denne proces gælder det at følge formaningen: «Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer.» Første Petersbrev 5,6. «For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke.» men vi ved det, «at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.» Det tjener os «til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre.» Romerbrevet 8,26 og 28-29.

Kan du tænke dig noget større at opnå her i livet? Hvis du har dette for øje, så er det, at din trængsel er kortvarig og let og virker «i overmål en evig vægt af herlighed.» Andet Korintherbrev 4,17-18.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.