Guds udnævnte «drivere»

Guds udnævnte «drivere»

Har du nogensinde mødt personlighedstyper eller situationer der tilsyneladende altid får det værste frem i dig?

3 min. ·

I Storbritannien er jagt eller skydning en favorithobby blandt mange. For at hjælpe til med fasanjagt bliver folk ansat til at gå i marker og «drive» eller slå jorden, sådan at fuglene flyver op i luften og på den måde bliver et enkelt mål. Disse «drivere», lejet ind af jagt-mesteren, går altså foran jægeren for at drive dyrene frem. Men jægeren skal være opmærksom, for at se hvad der bliver drevet frem, ellers går han glip af sit bytte, og indsatsen er forgæves.

Guds udnævnte «drivere»

Jeg har i den sidste tid lagt mærke til, at der er visse personligheds-typer eller situationer som er drivere for mig. De går foran mig, eller vi mødes på en eller anden måde, og Gud bruger dem til at «jage» min natur ud – det vil sige at mine syndige tilbøjeligheder eller reaktioner bliver synlige for mig.

Men spørgsmålet er: Hvor vågen er jeg for det der bliver åbenbart eller som jages frem, sådan at jeg ser det? Er jeg samstemt med «jagtherren» – Gud – sådan at jeg ikke går glip af dagens «bytte» – en mulighed for at korsfæste mit kød? Er jeg hurtig til at se og erkende det, jeg ser? Eller mister jeg en ny mulighed til at blive renset og forvandlet – frigjort fra min natur?

Det er meget enkelt at se fejlene hos de andre og måske have noget at sige til deres reaktioner i forskellige situationer. Dog skal mit ansvar og min interesse være i det, som bliver drevet frem fra mit eget kød, sådan at jeg kan forvandles videre, skridt for skridt, dag for dag.

Når jeg tænker på dette, bliver jeg påmindet om verset: «Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.» Matthæusevangeliet 5,6.

Hvor meget «tørster» jeg efter at se min egen natur? Beder jeg om, at mit hjerte får oplyste øjne? Hungrer og tørster jeg efter frelse? Eller slår jeg bare driveren – altså går glip af en mulighed for frelse og samtidig skaber meget uro rundt mig, idét jeg modstår det lys, som Gud vil give mig, fordi jeg venter på, at de andre mennesker skal se sig selv?

En grundig oplysning

«Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden …» Peters Første Brev 4,1. Dette er vort endelige mål: «Drivere» kommer for at jage det frem som skal afsløres, men ingenting mangler at jages frem! Dette er mit mål hver dag: at når andre mennesker har med mig at gøre, så smager og ser de kun den ånd som kommer af, at jeg er «korsfæstet med Kristus», hellere end de gamle reaktioner som irritation og frustration.

Lykke til med jagten!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.