Har du lært af Jesus at være ydmyg af hjertet?

Har du lært af Jesus at være ydmyg af hjertet?

Den første ting Jesus pointerer, når han inviterer os til at lære af ham, er hjertets indstilling.

4 min. ·

“Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let..” Matthæusevangeliet 11:28-30.

Ydmyg af hjertet – en indstilling i hjertet

Den første ting Jesus pointerer, når han inviterer os til at lære af ham, er hjertets indstilling. “… for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet …” Vore gerninger kommer fra vor indre indstilling i hjerte og sind. For eksempel læser vi i Ordsprogenes Bog 4:23, “Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.” Med andre ord, vort indre liv påvirker alt det, vi siger og gør. Hvis træet (vor indre tilstand) er godt, så bærer det gode frugter. Hvis det er fårligt, bærer det dårlige frugter. “Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.” Matthæusevangeliet 7:19.

Der er ikke noget som er tungere at bære, end en dårlig indstilling. Mange mennesker bliver fanget i en dårlig indstilling på grund af deres stædighed. De nægter ganske enkelt at ydmyge sig selv. Når mennesker er uenige om ting (måske om hvordan de skal takle deres børn, deres økonomi eller hvad farve de skal male huset), er de ikke ydmyge nok til at lytte til hinanden. Når du ikke lærer, hvordan du arbejder sammen i en ydmyg og mild ånd, får kravene fra kødet overtaget; dit hjerte bliver forhærdet og din kærlighed bliver kold. Når du afviser troen og en god samvittighed, lider du skibbrud på din tro. Dette er skæbnen for de, som ikke er ydmyge af hjertet; de som holder fast i en stolt indstilling.

Af samme grund er ingenting lettere at bære, end en god indstilling. Vi læser, at Gud elsker en glad giver. Når nogen har en god indstilling, er han i lyset, og der er ingen grund til at snuble for ham. “Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald.” Johannes' Første Brev 2:10.

Gud giver den ydmyge nåde

Gud vidnede om, at David var “… en mand efter mit hjerte; han skal udføre alt det, jeg vil.” Apostlenes Gerninger 13:22. Davids gode sindelag af hjertet, bragte ham i en tilstand hvor han kunne sige, “Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.” Salmernes Bog 23:1. Hans sjæls krav var blevet bragt til tavshed; han var ligesom et afvent barn hos sin mor. Han forblev ydmyg af hjertet, i de prøver han ud-stod; derfor var han i stand til at se Guds hånd i sine omstændigheder (Anden Samuelsbog 16).

Gud giver enhver ifølge dens gerninger. Han giver nåde til den ydmyge, men står den stolte imod. Det er enkle ting at forstå, men spørgsmålet er om vi har lært dem eller ej. Hvad vi gør er afgørende; for vor lod i livet og vor plads i evigheden bliver bestemt af kvaliteten af vore gerninger (Matthæusevangeliet 25:23; Johannes' Åbenbaring 19:8). Forskellen på de fem kloge og de fem tåbelige jomfruer var deres indstilling. I det ydre så de ens ud, men indvendig var der en enorm forskel. “De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.” Matthæusevangeliet 25:3-4.

Vore gerninger åbenbares på prøvens dag (Første Brev til Korintherne 3:13). Der er ikke noget sted, hvor vore gerninger (vor indstilling) bliver mere tydelige, end sammen med vore nærmeste. Her har Gud udstyret os med et velsignet sted til at samle olie på vore kander, hvis vi er ydmyge, hvis vi er ydmyge af hjertet. Vi oplever mange situationer, hvor intentionen er, at det skal samvirke til vort bedste, så vi kan fuldbyrde Guds mening med vore liv: at blive forvandlet til hans søns billede og opleve sand broderskab (Romerne 8:28-29).

“For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.” Efeserne 2:10. Det er, når vi har lært at rense os selv i lydighed mod sandheden, vi går ind til hvile og er i stand til at gøre disse gerninger. “Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed.” Hebræerne 4:11.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.