Hellig færd og gudsfrygt

Hellig færd og gudsfrygt

Hellig færd og gudsfrygt er den eneste vej til sand frihed.

4 min. ·

Hellig færd og gudsfrygt er den eneste vej til sand frihed og glæde, og resulterer i den største herlighed ved Jesu genkomst. Alle de, som venter på den dag, kan fremskynde den ved at stræbe endnu mere efter hellig færd og gudsfrygt.

«Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme… Derfor, mine kære, når I ser frem til dette, så vær ivrige for at stå uplettede og lydefrie for ham i fred… Mine kære, når I nu ved dette på forhånd, så tag jer i agt for at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet.» Andet Petersbrev 3,11-12,14, 17.

Nu gælder det som aldrig før at vække hinanden til hellig færd og gudsfrygt. Det er vor eneste redning. Normale mennesker stræber efter alt muligt andet end hellig færd og gudsfrygt, men så går de også sin undergang i møde.

Hellig færd er en adskilt færd fra alt det, som har med synd og urenhed at gøre. Det er kun kærligheden til Kristus, som kan sætte sådan en radikal grænse, og det er kun i denne kærlighed vi ikke skal komme på skam ved hans komme. Hvis vi elsker ham, så hader vi det, han hader, og elsker det, han elsker. Her bør ingen være i tvivl, når man læser ordet.

Timotheus havde efterfulgt Paulus i lære og færd og blev formanet til at øve sig i gudsfrygt. Vi bør også med stor interesse give agt på den færd, Jesus og apostlene viste, og også på andre hellige og gudfrygtige personers færd. Ikke for at studere dem på menneskelig vis, men for at efterfølge dem i ånd og sandhed.

Hvad er gudsfrygt? «At frygte Herren er at hade det onde,
hovmod, stolthed, ond adfærd og svigefuld tale hader jeg.» Ordsprogenes Bog 8,13. Gudsfrygt er samfund med Herren i dette had.

Gudsfrygten gør os trofaste og urokkelige, så vi ikke rives ned af de ugudeliges vildfarelse og falder ud af vor faste stand. Vildfarelsen råder i dag som aldrig før. Menneskene farer vild og fører vild. Det går imod opløsning of lovløshed. De søger en frihed som ikke eksisterer. I stedet for frihed indvikler de sig i større kaos og elendighed, og enden på al elendighed bliver Antikrist, den lovløse.

Det er kun kærligheden til Kristus, som kan sætte sådan en radikal grænse, og det er kun i denne kærlighed vi ikke skal komme på skam ved hans komme.

Hellig færd og gudsfrygt er den eneste vej til sand frihed og glæde, og ender med den største herlighed ved Jesu komme. Alle som venter på denne dag kan fremskynde den, ved end mere at stræbe efter hellig færd og gudsfrygt.

«ad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.» Hebræerbrevet 13,5.

Det ser ud til at være overflodstider, når Jesus kommer igen. Menneskene skal bygge og plante, spise og drikke, tage til ægte og give til ægte, den dag Jesus kommer igen. Pengekærhed gør menneskene blinde for de sande og ægte værdier. Både i Noahs tid og Lots tid blev de forvildet af de jordiske tung, og gik under. Der har altid været meget få, som er blevet reddet. Lad os være helhjertede med af de få som stræber efter hellig færd og gudsfrygt i dag. Da kommer vi ikke på skam ved Kristi komme.

Uddrag fra en artikel først publiceret i menighedsbladet «Skjulte Skatte», september 1968.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.