Læs hvordan jeg fandt frihed fra frygt

Læs hvordan jeg fandt frihed fra frygt

Det gik op for mig at frygt, selvom den var meget virkelig for mig, ikke var fra Gud. Og så viste han mig, hvordan jeg kunne sejre over den.

Frygt har altid været min største fjende. I det meste af mit liv har jeg forventet det værste. Det virkede som om ulykken lurede rundt om hjørnet og at min eksistens, ligemeget hvor behagelig eller sikker, var ved at ende.

“Jeg var en slave for frygt”

Da jeg var 13 år gammel, blev jeg pludselig indlagt på hospitalet og skulle opereres. Lægerne fandt en svulst i mit kranium som pressede på min hjerne. Den havde været ubemærket hele mit liv, og de fortalte mig at det var et mirakel, at min hjerne ikke havde taget skade, og at jeg ikke var blevet lam som lille. Operationen for at tage hævelsen var meget vellykket, og jeg var igen en normal teenager efter lidt genoptræning. Men et eller andet sted i disse år fik jeg en idé om, at mit mirakel snart ville ende, og at jeg ikke havde nogen fremtid at glæde mig til.

Denne håbeløse måde at tænke på ledte til andre bekymringer – frygt for at miste mit arbejde, frygt for ikke at have penge nok, frygt for en bilulykke og frygt for min familie og venner. Alt jeg følte, jeg ikke kunne kontrollere, gav  mig en stor frygt. I mange år kunne denne frygt, selvom den var helt irrationel eller meget usandsynlig, være meget virkelig for mig. Den var ofte stærk og fængslende og kontrollerede mine tanker og handlinger.

Efterhånden indså jeg, at frygten for alle disse ting havde alt for meget magt over mig og faktisk kun gjorde mig ked af det. Da jeg tænkte over mine tanker og motiver i mine situationer, gik det op for mig hvor ofte min frygt fik mig til at sige eller gøre ting som utilsigtet sårede andre mennesker. Jeg følte, at jeg var en slave for frygten og havde virkelig en længsel efter at komme fri!

Frygt er en ånd

I bibelen står der “For Gud har ikke givet os en frygts ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.” Andet Brev til Timotheus 1:7. Jeg læste dette vers, og jeg bestemte mig for, at jeg ville tro det præcis som det stod skrevet. Den frygt, selvom den var meget virkelig for mig, var ikke fra Gud. Jeg fik forståelse for, at frygt var en ånd – det er en fjende som ikke er en del af mig, men noget jeg aktivt kan kæmpe imod (Efeserne 6:12). Den ånd Gud giver mig er fuld af kraft – kraft til at overvinde den frygts ånd, så den kan erstattes af kærlighed, taknemlighed og håb. Jeg bestemte mig bevidst for, at jeg ville blive frygtens værste fjende – aldrig igen ville jeg lade den styre mit liv.

Med denne beslutning gik jeg til angreb. Jeg gennemgik mine tanker i enhver situation for at se, om der var noget frygt, og jeg bad til Gud om, at han ville give mig en ånd med kraft, kærlighed og sindighed. Gradvist tog jeg et specifikt område af frygten og arbejdede med den. Hver gang disse tanker kom op, bad jeg Gud om hjælp til at besejre dem.

Nu kan jeg sige, at jeg har oplevet overlegen sejr på dette område! Jeg er meget mere i stand til at genkende frygten, når den rejser sig, og så kan jeg hurtigt bede og spørge Gud om hjælp til at sejre. Frygt, engang en uovervindelig fjende for mig, er blevet en fjende jeg ved, hvordan jeg skal kæmpe imod. Jeg oplever stadig den gribende magt nogle gange, men jeg har oplevet, at når jeg råber til Gud om hjælp, kommer han ved min side og giver mig, den kraft jeg har brug for, for at sejre.

Og jeg har oplevet mange mirakler i mit tankeliv igennem disse kampe. Håbløshed er blevet erstattet af “tanker med fremtid og håb,” som er Guds tanker for mig (Jeremias’ Bog 29:11). Jeg har lært at lægge mit liv fuldstændigt i hans hænder og stole på, at han sender alting til mit bedste.

Vers som var våben for mig

Guds ord indeholder lige præcis, hvad jeg har brug for, og der fandt jeg også våben til at sejre, når jeg blev fristet til at give efter for disse følelser af frygt. Her er en liste af vers som styrkede mig specielt:

“For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.” Andet Brev til Timotheus 1:7.

“Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.  Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer.  Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte.” Jeremias’ Bog 29:11-13.

“Den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden.” Johannes Første Brev 4:18.

“Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.” Filipperne 4:6.

“Han rakte ud fra det høje og greb mig, han trak mig op af de vældige vande. Han reddede mig fra min mægtige fjende, fra dem, som hader mig, de var mig for stærke. De truede mig på min ulykkes dag, men Herren var min støtte.” Salmernes Bog 18:17-19.

“Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen, jeg befrier ham og giver ham ære. Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse.” Salmernes Bog 91:15-16.

“Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt.” Hebræerne 5:7.

“Kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig.” Hebræerne 10:35.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.