Hjerter uden svig og hykleri

Hjerter uden svig og hykleri

Det er virkeligt muligt ved troen på Kristis at bevare sit hjerte rent, uden svig og hykleri, også i denne sidste onde tid, hvor man har gudsfrygtens skind, men fornægter dens kraft.

4 min. ·

«Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.» Johannesevangeliet 1, 47—48.

Når Jesus nu snart kommer igen, så bliver det en oprykkelse af alle de sande, åndelige israelitter som der ikke er svig i.

Jesu væsen var fuldkomment rent for al slags svig og hykleri. Han offer var helhjertet og blodigt. Men hvor han kom mødte han svig og hykleri. De ærede Gud med læberne, men deres hjerte var langt fra ham.

«Da folk havde samlet sig i tusindtal, så de var ved at træde hinanden ned, begyndte Jesus at tale, først til sine disciple: »Tag jer i agt for farisæernes surdej, deres hykleri.» Lukasevangeliet 12, 1.

Vi ser her, hvor alvorligt Jesus så på hykleriet. Han hadede det! Vi kan også forstå, at Jesus blev meget glad, da han opdagede Natanael. Det var ikke et overfladisk vidnespyrd, Jesus gav ham. Han havde nøje gransket ham, da han var under figentræet.

Åben og ærlig, med sit liv i lyset

Det samme vidnespyrd kan Jesus give til samtlige i sin brudeskare, de åndelige israelitter. Kan han sige det om dig og mig, hvor vi er, hjemme og ude: Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig? Hvis ikke, så skal det snarest blive sådan, hvis vi skal færdiguddannes til hans komme.

Betingelsen for at komme ind på Jesu discippelskole er at opgive alt, aflægge al svig og hykleri og enhver rest af ondskab. Første Peretsbrev 2,1 og Jakobsbrevet 1,21.

Det bliver en stor dag, når Jesus ved sit komme samler sine lærevillige elever

Hvor godt det er at møde sådanne sande disciple, hvor vi ved, at vi aldrig møder noget ondt. Der er aldrig noget skummelt bagved. De er åbne, ærlige og har sit liv i lyset. De tænker, taler og gør godt. Vi møder aldrig noget andet, og hvis vi kunne se ind i deres hjerter, så ville vi opdage langt mere af det gode, end vi ser i det åbenbare. Ja, sådan er det sande, usvigelige broderskab i Kristi ligeme. Det holder i onde og gode dage, her, og i al evighed.

Det bliver en stor dag, når Jesus ved sit komme samler sine lærevillige elever, som han selv har fulddannet til evig pris og ære for sig selv. De bliver evige stene i den nye stad Jerusalem, der kaster sit lys og sin herlighed ud mod folkene. Johannes' Åbenbaring 21. Der findes ingen blandet herlighed, den er krystalklar og ægte tværs igennem.

Bevare hjertet rent

Evangeliet er en virkelig kraft til frelse fra al slags svig og hykleri. Peter talte evangeliet og hedningerne fik sine hjerter renset ved troen. Apostlenes Gerninger 15,9. «Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud», siger Jesus i Matthæusevangeliet 5, 8. Men det er ikke muligt at bevare hjertet rent af sig selv. «Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet..» Ordsprogenes Bog 4, 23.

Fristelserne kommer som onde og urene tanker igennem mit kød og vil have plads i mit hjerte. Her skal jeg føre en troens stris for at bevare mit hjerte rent. Det er ikke synd at blive fristet, men hvis jeg åbner mit hjerte for de onde og urene tanker, så bliver jeg ond og uren. Men vi skal ikke give djævelen plads. Vi skal stå ham imod faste i troen. Ved troens skjold skal vi slukke alle den ondes brændende pile. Efeserbrevet 6,16.

Det er virkeligt muligt ved troen på Kristis at bevare sit hjerte rent, uden svig og hykleri, også i denne sidste onde tid, hvor man har gudsfrygtens skind, men fornægter dens kraft. Andet Timotheusbrev 3,5.

En fast ånd

«Du elsker sandhed i det dunkle, du lærer mig visdom i det skjulte.» Salmernes Bog 51, 8. Hvis Gud ikke får pladsen i det inderste og dybeste hjerte, så kan han ikke nedlægge det kostelige han har, sin visdom som først og fremmest er ren. «Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd.» V. 12.

Der skal ikke være noget uklart, vaklende og lunefuldt, men en fast ånd, hvor både Gud og mennesker kan regne med alt som er ædelt, godt og sandt. Det er sådanne brødre Jesus har, og som han skal glæde sig sammen med i al evighed i den største herlighed. Iblandt sådanne brødre er han den førstefødte. Romerbrevet 8,29.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.