Bliver du let såret?

Bliver du let såret?

Hvad er din reaktion, når du bliver konfronteret med en “falsk tunge?”

I Ordsprogenes Bog 15:4 kan vi læse om tungens virkninger: “Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.”

Mange mennesker har måske lagt mærke til at en falsk tunge kan skade hjertet og ved, at det er beklageligt. Dog er det en helt anden sag, at personen selv bliver såret så let. Når en person bliver konfronteret med falske ord, hvorfor føler han sig så såret? Hvorfor bliver han generet af det i lang tid?

Det er absolut ikke nødvendigt. Vi kan få del i en indre kraft og styrke ved Helligånden, og ved den nåde der er i Kristus Jesus kan vi sejre over alt ondt. Tænk at blive styrket i dit indre menneske så du kan sejre over alle ting i dit dagligliv, selv når du møder mennesker som ikke har sejr, som har falske tunger eller er vanærens kar. Vi skal ikke besmittes af sådanne mennesker; modsat skal de opleve fra os, at det gode overvinder det onde.

Så bliver vor tunge til et livets træ; troens ord vil strømme fra den og bliver til frelse og velsignelse. Vi kan få del i sejren, som Kristus tilbyder os og som er mulig for os, så noget helt nyt udvikles i vore liv! I stedet for at blive såret af det onde, bliver vi styrket i vort indre menneske til at være sejrende, og vi får del i et helt nyt liv—Kristi liv.

Takket og priset være Gud for sådan en kraft fra Gud!

Denne artikel er blevet oversat fra norsk og blev først publiceret med titlen “Let Såret” i tidsskriftet Skjulte Skatte i Oktober 2013.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.