Hvad står centralt i BCC’s forkyndelse?

Hvad står centralt i BCC’s forkyndelse?

Nøglen til at forstå Brunstad Christian Church (BCC) er at forstå, hvad vi forkynder, og derfor har vi lavet denne enkle forklaring.

5 min.

Jesu egne ord

I Brunstad Christian Church (BCC) forkynder vi, at Guds kærlighed kommer til syne igennem de bud, Jesus gav i Bjergprædikenen. Dette er livslove, som er givet både for enkeltmenneskers og samfundets bedste.

Læs Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet på bibelen.dk

Jesu nåde til den som tror på ham indebærer også kraft til at holde hans bud, og disse bærer løfter med sig som uden undtagelse gør mennesket lykkeligt.

Dette påvirker vore relationer positivt, både i hjemmet, i menigheden og i arbejdslivet.

Og udgangspunktet er det samme for alle mennesker.

Udgangspunktet: vi var fortabt

Vi forkynder, at på grund af syndefaldet er ethvert menneske født med et selvisk væsen der er fordærvet af synden.

Dette selviske væsen har en negativ påvirkning både på forholdet til andre mennesker og på menneskets egen lykke. Fordi ethvert menneske er kommet ind under Guds dom over synden, skal alle forsones med Gud.

«… Der er ingen retfærdig, ikke en eneste.» Romerne 3,10.

Tilgivelse og forsoning

Jesus gjorde forsoningen mulig, ved at han for menneskenes skyld led døden på korset, selvom han var uskyldig og aldrig havde syndet. På grund af dette offer kan ethvert menneske, som vil, tro på Jesus og få sine synder tilgivet og blive forsonet med Gud.

«Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.» Romerne 5,8.

En personlig invitation

Vi forkynder, at Jesu frelse ikke bare er at give tilgivelse for synd og forsoning med Gud, men også at føre mennesket ind i en livslang frelses-proces. Vi tror at efter forsoningen ved Jesu død, så skal mennesket frelses ved hans liv.

At frelses ved Jesu liv indebærer det han selv forklarer i Lukasevangeliet 9, 23: «Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.»

Det er en personlig invitation.

«For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever.» Romerne 5, 10.

Men ethvert menneske skal selv vælge, om de vil følge Jesus.

Jesus talte om korset, før han var blevet korsfæstet på Golgata. Det at tage korset op er altså noget der skal gøres hver dag, og er en del af livet til de, som følger Jesus. ​

Paulus vidnede om, at han var korsfæstet med Kristus. ​

Den som følger Jesu opfordring, vil på denne måde opleve korset som en kraft der gør, at de tanker og handlinger som har en negativ påvirkning både på mellem-menneskelige relationer og forholdet til Gud, lidt efter lidt fjernes. ​

Denne udvikling tager hele livet.

« Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.» Galaterne 2,19-20.

«Korsfæstet» betyder: ​

Vor forståelse af Jesu og Paulus’ ord er at vort selviske, syndige væsen skal, i den grad det er bevidst for os, nægtes styring over vore tanker og handlinger. Før eller senere vil det væsen som er korsfestet dø – det forsvinder fra mennesket.

En livslang proces

Vi forkynder at parallelt med at det selviske, syndige væsen gradvist fjernes, skal mennesket udvikles i gode tanker og gerninger og dermed gradvist få del i det væsen, som Jesus selv havde. ​

Personlige erfaringer

Vor forkyndelse vægtlægger det som mennesket personligt erfarer og oplever ved lydighed mod Jesu bud, og de løfter som følger med denne lydighed. ​

I dette ligger også hvile fra bekymring, for alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud.

Alle som følger efter Jesus og tager sit kors op hver dag, vil personligt erfare Guds kærlighed og omsorg, såvel som hans tugt og vejledning. ​

Dette gør mennesket stærkt i troen og giver vished i håbet om, at Guds løfter vil opfyldes.

«Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.» Romerne 8,28.

​​Jesu genkomst

Vi forkynder, at Guds frelses-plan opfyldes, når Jesus en dag kommer tilbage til jorden og dømmer levende og døde efter deres gerninger.

Ethvert menneske vil den dag erkende, at dommen er sand og retfærdig.

Et evigt rige

Gud vil oprette et evigt rige, hvor synden ikke længere findes, og der dermed ikke er noget som ødelægger menneskets lykke.

Frelses-invitationen er derfor en invitation til at frigøres fra syndens magt som bringer sorg og ulykke.

Dette rige er allerede begyndt at tage form inde i de som følger efter Jesus. I et evighedsperspektiv bliver menneskets vanskeligheder og prøvelser derfor både kortvarige og lette.

Vi inviteres til at komme ind i en sand og lykkelig hvile i det rige som vil vare evigt.

Artiklen blev først publiceret på Brunstad Christian Church’s officielle hjemmeside bcc.no

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.