Hvad betyder det at blive født på ny?

Hvad betyder det at blive født på ny?

Jesus siger, at vi skal blive født på ny. Hvordan sker det?

5 min. ·

Jesus er tydelig, når han siger, at en kristen skal fødes på ny, hvis han skal se Guds rige.

«Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige« … »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd.» Johannesevangeliet 3,3-6.

Det er klart, at Jesus ikke taler om at blive født fysisk en gang til. Han taler om en ny trang – en åndelig forvandling.

Hvorfor skal jeg blive født på ny?

Før jeg bliver født igen, ledes jeg af mine egne menneskelige tilbøjeligheder, nemlig kødets ønsker. Normalt er dette det som vejleder mine tankeprocesser og beslutninger. Men kødets begær fører ikke til Kristi liv, som jeg er kaldt til. At give efter for lyster som stolthed, dovenskab, grådighed, misundelse, egoisme og mange andre slags ondskab fører til synd. Jesus beskriver det sind, som ikke er født på ny, sådan: «Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen …» Johannes' Åbenbaring 3,17.

Det er, når jeg erkender, at det er jeg som beskrives i dette vers, at jeg er kommet til det punkt, hvor jeg er klar til at blive født «af vand og ånd». Ingenting af det jeg har, som et resultat af at være født af kødet som en naturlig person, er i stand til at tjene Gud. Når jeg erkender, at jeg ikke er i stand til at gøre det gode, så kan Gud overtage. Jeg skal overgive absolut alt for at blive født af ånden – det er en genfødelse af sindet og hjertet. Jeg bliver død for kødets begær og levende for åndens tilskyndelser.

«Jeg er korsfæstet med Kristus.  Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.» Galaterbrevet 2,19-20.

Jeg har selvfølgelig stadigvæk et kød som kræver, at dets begæringer bliver opfyldt, men nu besejres disse lyster og påvirker mig ikke længere. I stedet er jeg levende for, hvad ånden leder mig til, som jo er sandheden. Mit «gamle menneske», som Paulus kalder det sindelag som ikke er født på ny, skal forblive korsfæstet med Kristus, og det nye liv jeg er blevet født til er Kristi liv. Jesu liv skal blive synlig i mit dødelige kød (Andet Korintherbrev 4,11). Det er netop, fordi jeg er født af ånden og fordi ånden lever i mig, at jeg har magt til at modstå fristelse, at forblive korsfæstet for kødets begær og at leve for Kristus (Romerbrevet 15,13).

Læs mere: Omvendelse

En ny længsel

Hele Kolossenserbrevet 3 er en meget god beskrivelse af en genfødt kristen, og begynder med dette: «Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed.» Kolossenserbrevet 3,1-4.

Jeg ved, at jeg er født på ny, hvis jeg i mit hjerte ved, at min længsel ikke er efter noget af denne jord, men at jeg hellere vil tjene Gud alene og lade ham have styringen i mit liv. Et inderligt ønske om hellere at leve i al evighed end for noget i denne verden. En længsel sådan som Jesus, da han sagde: «Dog, ske ikke min vilje, men din.» Lukasevangeliet 22,42.

Det er, når jeg er villig til at give slip på min egen styrke, stolthed, stædighed, det at stole på mine menneskelige evner og følge åndens ledelse, sådan at Guds vilje kan gøres. Så opdager jeg, at alt er muligt i åndens kraft. Jeg kan flytte bjerge i mit liv. Det som jeg troede var umuligt, sejr over synd, gennemføres. Jeg bliver en forvandlet person; en ny skabning. Jeg lader Gud bøje og forme mig til den person, han ønsker, at jeg skal være.

At se Guds rige

Så kan jeg se Guds rige. Mine øjne åbnes for at se udover det som tilhører denne jord; at se det som har sand værdi. Med Guds rige kommer alt som er virkelig godt, både i denne verden og i evigheden. At søge Guds rige er derfor det mest givende et menneske kan gøre.

«Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke.» Efeserbrevet 1,17-19.

Du vil måske læse mere på vor emneside om begyndelsen af vort kristenliv, eller i følgende artikler:

Hvordan blive kristen?

Hvile for dem som er lei å falle i synd

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.