Hvad betyder det at være korsfæstet med Kristus?

Hvad betyder det at være korsfæstet med Kristus?

At forstå denne kernelærdom er livsvigtigt!

«Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden.» Romerbrevet 6,6.

Paulus skriver som om det var en kendt og troet sag, at det gamle menneske blev korsfæstet. Nu i dag er det en højst ukendt sag blandt de kristne. De ved det måske som en død kundskab, men tror det ikke, og så har man ingen glæde af det.

Jeg hørte for nyligt en ung mand vidne om, at han nu troede sig korsfæstet med Kristus, at det var en trosgerning. Han var sprudlende glad. Det var velsignet at høre; for det var noget helt andet end det gamle: Synde og få nåde. Jo, det er okay for en nybegynder; men når man med tiden burde være lærer i Kristus og stadig bliver ved med at synde, det er slapt og bedrøveligt. Vi skal så med det samme komme til at sejre over alt det, vi ved er synd; for det er det gamle menneske. Det ubevidste kommer vi til efterhånden. Og når vi får lys over det, så bliver også det korsfæstet. Syndelegemet bliver gjort til intet, og vi tjener ikke længere synden.

Ved tro holder vi synden i døden, hvor den retteligt hører hjemme. Vi regner os som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Synden skal ikke herske i vore dødelige legemer, så vi lyder dets lyster (Romerbrevet 6,11-12).

Lysterne ligger i vort dødelige legeme, men vi skal ikke adlyde dem. Vi skal med andre ord være døde for lysterne. Det har vi fået magt til ved at indtage trosstillingen: Død med Kristus, korsfæstet med Kristus.

«Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.» Galaterbrevet 2,19-20. Når Paulus kunne tro sig korsfæstet med Kristus, så må det også være muligt for os. Derfor hedder det også som en kendsgerning: «De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne.» Galaterbrevet 5,24.

Hvorfor så gå uden sejr? Klynk og klage over nederlag lyder så ydmygt; men det er i sin rod bare synd og vantro. En og samme kilde kan ikke give både bittert og friskt vand.

Det hjælper ikke at stå ved foden af korset, for det var ikke nede ved foden af korset, at Jesus sejrede. Vi skal op på korset. Der var det, at Jesus sejrede over magter og myndigheder, al helvedes hær. Der skal også vi sejre.

Dette bør præster og prædikanter snarest muligt begynde at undervise sine disciple om; for det er en kendsgerning at yderst få troende har tro og klare linjer i dette spørgsmål, som jo er et livsspørgsmål.


Artiklen blev først publiceret med titlen «Korsfæstet med Kristus» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i september 1935.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.