Hvad betyder det at leve for Guds åsyn

Hvad betyder det at leve for Guds åsyn

Bibelen fortæller om at leve for Guds åsyn. Men hvad betyder det i praksis?

4 min. ·

“Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.” Kolossenserbrevet 3,1-3.

Det er dette skjulte liv for Guds åsyn, der skaber noget værdifuldt i dette liv og i evigheden. Men samfundet lærer os fra barnsben af at tilfredsstille mennesker for at få ære, imponere folk og for at blive store i andres øjne. Det er den tidsånd, som vi lever i. Jesus sagde, at det der er stort i menneskers øjne, er en vederstyggelighed i Guds øjne. Det leder til stress, angst og uro. Det er ikke et let liv at leve. Det kan smitte af på vort kristne liv.

Stå ikke for menneskers åsyn

Mennesker kan bruge deres evner til at tilfredstille andre og blive stærke i sig selv, få sig et navn. De nådegaver og evner, Gud giver, skal bruges til at tjene Ham og på den måde også til at tjene andre i ydmyghed for Hans åsyn og for Hans skyld. At fremme sig selv og at stå for mennesker for at "passe ind" fører ikke til at blive en velsignelse. Jesus formanede disciplene til at lade deres "ja" være "ja" og deres "nej" være "nej". (Matthæusevangeliet 5,37) Når vi lever for Guds åsyn, behøver vi ikke forklare eller retfærdiggøre os selv for nogen. Vi udfører alt for Gud, som dømmer retfærdigt – som også Jesus gjorde. (1. Petersbrev 2,23)

Jesus sagde: "Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem." Matthæusevangeliet 6,1. Hvis du har gjort det, har du allerede modtaget din belønning: jordisk ære. Oplever du, at du bliver fornærmet, fordi du ikke modtog den ære, du syntes du skulle have? Bliver du urolig, hvis dit navn ikke bliver nævnt, eller hvis du ikke bliver takket? Hvis disse ting er blevet et problem, så lever du for mennesker og ikke for Guds åsyn.

I vores natur ligger der en tendens til at sammenligne os med andre. Paulus skrev til korintherne, at de ikke skulle måle eller sammenligne sig med hinanden, for det er uforstandigt. (2. Korintherbrev 10,12) Det fører ikke til samfund og fællesskab. Hvorfor ikke leve for Guds åsyn og sammenligne os med Guds ord som i et spejl og være en ordets gører? (Jakobsbrevet 1,21-25) Paulus formanede Timotheus til at give agt på sig selv og på læren, så skulle han frelse sig selv og dem, der hørte på ham. (1. Timotheusbrev 4,16)

Jesus irettesatte de skriftkloge og farisæerne i Johannesevangeliet 5,44. "Hvordan skal I kunne tro, når I vil have jeres ære fra hinanden og ikke søger æren hos den eneste Gud?" Vi er kaldt til et liv i troskab og lydighed imod Guds ord, som resulterer i liv og velsignelse. Det er ikke muligt, hvis vi søger tilfredsstillelse hos mennesker. Uden det er det umuligt at tjene Gud. Gud belønner dem, der utrætteligt søger Ham. (Hebræerbrevet 11,16)

Sandhedens Ånd

Hvis du ønsker kun at tjene Gud, må du opgive al stræben efter at tilfredsstille mennesker og lade sandhedens Ånd lære dig at leve for Guds åsyn. Paulus erkendte, at der intet godt boede i hans kød, og når han ønskede at gøre det gode, fandt han, at det onde lå ham for hånden. (Romerbrevet 7,18-24) Hvis vi lader sandhedens Ånd granske, hvad vi gør og siger, vil vi se, at der er mange områder, hvor vi lever for menneskers åsyn og ikke for Guds. Så kan vi elske sandheden, som vi ser, ydmyge os og blive fri fra det, så vi i stedet kan leve for Guds åsyn.

David skrev i Salme 131,1, "Herre, mit hjerte er ikke hovmodigt, mine øjne er ikke stolte. Jeg omgås ikke med store planer, der er for underfulde for mig." Han havde gjort sin sjæl stille. Tænk at blive frigjort fra at være en plageånd i andres sager og de lidelser, der følger med. Jesus tilbyder os et liv i fred og tilfredshed inden for de rammer, Han har sat for os, vores tros mål.

Det handler om at ydmyge mig selv for Guds åsyn, elske sandheden og leve i selverkendelse. Vi vokser i Kristi dyder, og vores tjeneste mod andre bliver renere, og vi bliver i stand til at hjælpe andre på den rigtige måde. Du bliver glad og velsignet i dine gerninger.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.