Hvad betyder det at “sky de ungdommelige tilbøjeligheder?”

Hvad betyder det at “sky de ungdommelige tilbøjeligheder?”

Jeg er kun ung én gang. Hvordan bruger jeg denne korte tid i mit liv?

4 min. ·

Der er meget, jeg kan blive optaget af som ung. Verden er åben og fuld af muligheder. Men sandheden er, at jeg kun er ung én gang. Så hvordan bruger jeg de muligheder, jeg er blevet givet? Paulus skriver: “Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed.” Første Timotheusbrev 4:12.

Han skriver også i Andet Timotheusbrev 2:22, “Sky de ungdommelige tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte.”

Hvad er ungdommelige tilbøjeligheder?

Udtrykket “ungdommelige tilbøjeligheder” kan omfatte mange områder. Lysten til penge. Begæret efter ære og anerkendelse, tiltrækkelse og begær efter en anden person eller mennesker. Når det kommer til lige præcis denne lyst, kan der være en masse urene fantasier, tanker og idéer som bombarderer mit sind.

At være tiltrukket af nogen er ikke forkert i sig selv. Men tiltrækkelse er ofte vildledende og leder ofte til, at mine egne lyster og begær styrer mine handlinger, i stedet for en ægte kærlighed til Faderen. Resultatet af at leve efter mine lyster – tillade mine urene tanker og idéer at leve og tage bolig i mit hjerte og sind – er synd. Og hvad gør synden? Det adskiller mig, i min ånd, fra Gud. Det ødelægger mit forhold til andre. Det forhindrer, fordærver og ødelægger overalt (Galaterbrevet 6:18; Romerbrevet 6:23).

Nidkær for renhed

Det er ikke mærkeligt, at Paulus skrev så stærke ord! Hans formaning til Timotheus er unægtelig relevant og behjælpelig, når det kommer til at lære mig, hvordan jeg kan holde mit hjerte og min samvittighed ren for Guds åsyn. Paulus formaner Timotheus at sky ungdommelige tilbøjeligheder; at benægte dem fuldstændig. Der var en intens nidkærhed i hans hjerte for renhed og guddommelighed.

Har jeg den samme nidkærhed i mit eget hjerte? Afstemmer jeg mit liv med Guds ord? Eller tillader jeg plads til lidt urenhed “her og der”?

Jesus besad stor nidkærhed i sit hjerte. Hans ansigt var som en flint mod synden (Esajas Bog 50:7). Han gav sig selv fuldt ud til Guds vilje og tillod ikke plads til urenhed, dette for at åbenbare Gud i sit liv.

Resultatet af trofasthed

Jo mere jeg søger Guds vilje i mit liv, des klarere og mere alvorligt bliver det. Paulus formaner ikke Timotheus til at løbe væk, hver gang han bliver fristet eller tiltrukket af nogen. Han opfordrer ham til at tage en kamp op mod renhed, til bevidst at fornægte det som ikke har basis i Guds vilje eller ord. Han opfordrer Timotheus til at søge efter og leve ifølge den standard som Jesus sætter i Matthæusevangeliet 5:27-30: Renhed i hver tanke, ord, blik og intention.

Når jeg tænker på det håb og løfte som evangeliet tilbyder – når jeg tænker på målet: at jeg kan blive som ham – så er det ikke noget spørgsmål om jeg skal eller ikke skal sky de ungdommelige tilbøjeligheder. Der er ikke noget spørgsmål om at nære eller forkæle mine egne syndige lyster med lidt flirt her, eller en uren tanke der. Det bliver ganske åbenlyst: Jeg skal kaste al urenhed væk og løbe for mit liv hen imod retfærdighed, tro, kærlighed og fred!

Et ansigt som en flint

Jeg skal tillade Gud og hans ord at danne og styre mit liv, kæmpe og stride for den renhed jeg læser om i hans ord. Og selvfølgelig vil Gud hjælpe mig med dette; han vil forsikre, at jeg ikke bliver til skamme. Unge mennesker som skyr de ungdommelige tilbøjeligheder og kæmper for renhed i deres liv er få, og der er langt imellem dem. De er utrolig kostbare i Guds øjne, og han er i stand til at bruge dem til at opnå sin gode, fuldkomne vilje på jorden. “Den, der holder sig fri af det, som jeg her har talt om, bliver et redskab til fint brug, helliget, nyttigt for husets herre, anvendeligt til alt godt arbejde.” Andet Timotheusbrev 2:21.

Ønsker du at blive en, som er rodfæstet i renhed og anvendelig til alt godt arbejde? En som er som Jesus, Mesteren?

Så tag denne udfordring op! Vælg at være en af disse sjældne unge mennesker med et ansigt som en flint imod enhver antydning til urenhed. Gud vil rigeligt belønne hver sjæl som er villig til at gøre dette for hans skyld.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.