Hvad betyder det at stride troens gode strid?

Hvad betyder det at stride troens gode strid?

Paulus’ formaning i Første Timotheusbrev 6:11-14 fortæller os, at tro indeholder handling. Men hvad betyder dette egentlig?

5 min. ·

At kæmpe troens gode strid betyder, at vi bliver i troens ord, uanset hvad vi føler, eller hvad vi tror, vi forstår. Jesus sagde: “Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple.” Johannesevangeliet 8:31.

Lad ikke synden herske

Der står skrevet:“Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode” Romerbrevet 12:21. Vi har lyster og begæringer som står for det modsatte. Vi har en menneskelig fornuft som siger “Dette er umuligt; så kan de gøre, hvad de vil med mig; så vil de træde på mig,” osv. Her kan vi bruge en formaning af Paulus: “Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster..” Romerbrevet 6:11-12.

At kæmpe troens gode strid betyder, at vi står fast forankret i ordet med åndens kraft og agter os døde for vore følelser og vor menneskelige forstand, og ikke lader synden herske i vore dødelige legemer ved at lyde lysterne. Vi har at gøre med det, Jesus siger: Tag dit kors op dagligt og fornægt dig selv (Lukasevangeliet 9:23). Paulus siger også det samme: “Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.” Romerbrevet 8:13.

Dette sker ikke uden kamp og lidelser. Peter siger det sådan: “Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden …” Første Petersbrev 4:1. Derfor skal vi lide i kødet, hvis vi skal blive færdige med synden. Der vil komme lidelser i kødet, hvis vi ved ånden skal bringe det, som kommer fra kødet, i døden, så lysterne ikke har magten. Synden regerer, og vi lider i vor samvittighed, hvis vi ikke lider i kødet.

Et sejrende liv kommer ikke af sig selv

De fleste mennesker vil ikke anerkende denne kamp og denne lidelse. De fleste prædikanter bruger deres evner til at præsentere kristenlivet som værende så herligt som muligt. De forklarer, hvordan Jesus har gjort alt, og som et resultat deraf skal vi ingenting gøre. De siger “Jesus har lidt for os; han døde for os, og han har forløst os fuldstændig. Vi skal kun tro på hans fuldbragte værk, og så vil vi automatisk leve et sejrende liv. Så længe vi ser op til Jesus, vil åndens frugter, som vi læser om i Galaterbrevet 5:22, komme.”

De kan forkynde “fuld frihed” i Kristus, til trods for at de mennesker de tjener, fortsætter med at leve i alle slags synder, og til trods for at de ikke selv har sejr. De lever i kærlighed til penge, misundelse og utugt. De er kommet ind i falsk frihed og misbruger nåden som tøjlesløshed (Judas Bog 4). De kan ikke tåle denne sunde lære, fordi de har vendt deres øre fra sandheden og har vendt sig til fabler (Andet Timotheusbrev 4:2-4).

De som ønsker at være trofaste mod sandheden ved, at det at leve et sejrende liv i Kristi dyder ikke er noget der kommer af sig selv. Derfor taler skrifterne om en snæver port, om korset og selvfornægtelse—lidelse og død. Skrifterne er fuld af alvorlige formaninger. De bruger ord som: “Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse …” Filipperbrevet 2:12. “Kæmp for at komme ind gennem den snævre port …” Lukasevangeliet 13:24. “Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det …” Første Timotheusbrev 4:16. “Øv dig i gudsfrygt.” Første Timotheusbrev 4:7. “Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse …” Andet Petersbrev 1:5. “Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse …” Andet Petersbrev 1:10. Jesus sendte Helligånden præcist, så vi fik kraft til at stride troens gode strid.

Men når det forkyndes at kæmpe troens gode strid og søge efter frelse med henblik på at blive i hans ord, råber folk: “Trældom! Du kæmper i din egen styrke! Du vil herliggøre dig selv!” osv. De er fjender af Kristi kors. Det kan du se ud fra deres adfærd (Filipperbrevet 3:18-19). Det er derfor, de ikke har samfund med hinanden, som faderen og sønnen har samfund. Til trods for dette vil de ikke erkende det der står i Jakobsbrevet 4:1-4. De har vendt sig fra sandheden til løgnen. De er ikke lydige i troen (Titusbrevet 1:13).

Sunde formaninger

Lad os hellere vælge at høre den sunde lære, den sunde tro og Paulus' sunde formaninger!
“Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius Pilatus, byder jeg dig: Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst.” Første Timotheusbrev 6:11-14.

Dette er en redigeret version af en artikel først publiceret på norsk i BCC's tidsskrift “Skjulte Skatte” i juni 1961 under titlen “Strid troens gode strid!”

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.