Hvad betyder det at tro på Gud?

Hvad betyder det at tro på Gud?

At tro på Gud er at tro på, at han er til og at hans ord er sandt. Selvfølgelig har dette indvirkning på vort daglige liv …

3 min. ·

At tro på Gud betyder at leve efter hans ord

«Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.» Hebræerbrevet 11,6.

Tror man dette, har man hvile. Tro betyder ikke, at man føler det er sådan eller forstår at det er sådan. Tro betyder, at man bygger sit liv på Guds ord, indretter sig efter Guds ord og regner sådan, at Gud som har sagt det, han styrer og belønner.

At tro på Gud betyder at tækkes ham alene

«Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje.» Efeserbrevet 6,5-6.

At tro er at indrette sit liv efter dette ord. Den som vil tækkes mennesker, får aldrig hvile, men tror man, at Gud belønner den som søger ham, så har man hvile. «I ved jo, at enhver skal få gengældt af Herren, hvad han gør af godt…» Efeserbrevet 6,8. Altså, hvad menneskene gør, betyder ingenting for os som tror. Det gode som enhver gør, skal han få igen af Herren. Det burde være nok for os som tror.

At tro på Gud betyder at leve for hans ansigt i det skjulte

«Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt.» Matthæusevangeliet 10,26.

«For når vi kan komme ind til hvilen, er det, fordi vi tror.» Hebræerbrevet 4,3. Når man virkelig tror, at Gud er til og tror at ingenting er skjult som ikke skal blive åbenbart, så bliver man bevaret fra alt ond, som man kan fristes til. Så er det ikke svært at gøre det gode i løndom.

Lev for Guds ansigt! Kræv ingenting eller forvent ingenting af mennesker. Det fører kun til skuffelse og strid. Lev for Gud og: «Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Filipperbrevet 4,6-7.

Dette er Guds ord. At tro er at indrette sit liv efter Guds ord, idet man tror, at Gud er til og belønner den som søger ham.

Når man kommer ud af kærligheden og bebrejder sine medmennesker, så er det fordi, man ikke tror. For de fleste bliver kærligheden kold, når uretfærdigheden tager overhånd (Matthæusevangeliet 24,12). Troen på at Gud belønner dem som søger ham, svigter. De tror ikke længere, at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, eller at enhver får gengældt det gode som han gør. Kun de som bliver opbygget i troen, kan bevares i kærligheden, og uden at bevares i kærligheden, kan man ikke være beredt, når Jesus kommer.

For alle de som tror, bliver trængslen kortvarig og let, for dem virker den en evig fylde af herlighed i overmål på overmål (Andet Korintherbrev 4,17).
Så bliver man beredt.


Artiklen blev først publiceret med titlen «Tro at Gud er til» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i december 1963.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.