Hvad betyder det at vandre i Ånden?

«Dersom vi lever i Ånden, lad os da også vandre i Ånden!» I denne kommentar belyser Jan-Hein Staal betydningen af pinsen, pinseweekenden og ikke mindst pinseånden på en interessant og anderledes måde.

Skrevet af Jan-Hein Staal
Hvad betyder det at vandre i Ånden?
 • Hvad betyder det at vandre i Ånden?
 • «Dersom vi lever i Ånden, lad os da også vandre i Ånden!» I denne kommentar belyser Jan-Hein Staal betydningen af pinsen, pinseweekenden og ikke mindst pinseånden på en

  Den Hellige Ånd

  Mange tænker specielt på undere med helbredelse eller gaver, som Den Hellige Ånd kan give. Og det kan Den Hellige Ånd også gøre i vor tid. Men meget vigtigere er det, at Guds Ord også kan give os klare tanker om Den Hellige Ånds arbejde i hverdagslivet til en kristen i det 21. århundrede..

  Det som bor i mennesket

  «Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd, som bor i jer, og som I har fået fra Gud?» skriver Paulus til de kristne i det gamle Korint. Dit og mit legeme – vor krop – er altså et tempel, hvor Den Hellige Ånd ønsker at bestemme alt. Bibelen lærer os, at der også bor andre kræfter i vore legemer – kræfter af ondskab, bitterhed, modløshed og urenhed. Dette er kræfter, som er stærkere end vi er selv. Da er det klart, at vi som kristne ikke bare kan gøre, hvad vi vil, og at vi ikke bare kan leve tilfældigt, selvom vi måske har haft oplevelser med Den Hellige Ånd.

  Den daglige, indre kamp

  Når Den Hellige Ånd bor i os, samtidig med at disse syndige kræfter også gør det, bliver der nødvendigvis hver eneste dag en kamp og et valg i vort indre. Disse syndige kræfter er det samme som Paulus kalder «kødets lyster», når vi læser videre i Galaterne 5: «Når I vandrer i Ånden, skal I ikke fuldbyrde kødets lyst. For kødet og Ånden er i strid med hinanden.»

  Den ærlige ved godt, hvad disse kødelige lyster fører os til. Den Hellige Ånd vil så gerne, at vi aldrig giver efter for disse onde, syndige kræfter, som bor i os. Helligånden er som en lærer, der lærer os sandheden, lærer os at gøre det, som er velbehageligt for Gud. Lad os ikke bare leve i Ånden, siger Paulus derfor videre, men lad os også vandre i Ånden.

  Den Hellige Ånd er som en lærer, som lærer os sandheden.

  At vandre i Ånden betyder, at vi i hverdagslivet gør os brug af den kraft, som ligger i Helligånden. At vandre i Ånden betyder, at vi bruger denne kraft til at forkaste det onde, som bor i vort kød, og vælger at gøre Guds vilje. (Læs kapitel 5 i Paulus’ brev til galaterne.) Og det herligste er vel, at ved at vandre i Ånden vokser der herlige frugter i vort indre; Åndens frugter som glæde, fred, kærlighed og trofasthed.

  Pinseweekenden ligger nu bag os. Må du og jeg i det 21. århundrede være mennesker, som Helligånden hver dag kan udføre det arbejde i, som Helligånden så gerne vil udføre.

  Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

  Download gratis e-bog

  Jeg er korsfæstet med Kristus

  Skrevet af Elias Aslaksen

  Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.