Hvad det betyder at vandre i Ånden

Hvad det betyder at vandre i Ånden

Det er let at undskylde sig med «vi er bare mennesker», men i bibelen står der, at ved at vandre i ånden skal vi ikke følge kødets lyst. Hvad betyder det egentlig?

7 min. ·

Paulus skriver i Galaterbrevet 5,16, Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. Det bibelen kalder kødet er bostedet for alt det i mennesket, der er i opposition mod Gud og hans vilje.

Vort ego er en central station, der udsender utallige signaler og handlinger der kun går ud på at passe på sig selv, spare sig selv, samle ære og gunst til sig selv og ophøje sig selv på andres bekostning. Dette er kødets lyst, og det er absolut bundløst med dets krav og opfordringer. Vi kan som regel beherske det til en vis grad, i hvert fald den grad, der ikke er til fordel for vort ego. For øvrigt er vi som menneske underlagt disse kræfter. Derfor hører man ofte, når disse negtive egenskaber vi har arvet gennem generationer, kommer frem: «Vi er bare mennesker».

Men Paulus siger altså, at du ved at vandre i ånden ikke behøver at følge kødets lyst, og fuldføre disse begæringer. Så tænker og handler du anderledes end andre i livets situationer.

«Vandre i Ånden!»

Når du vandrer, går det fremad. Du kommer fra punkt A til B. For at vandre i ånden, må du jo først have ånden, og den ånd der menes er Helligånden. Helligånden er en reel kraft, lige reel som den du kan se, når en kran løfter en container fra et skib op på kajen. Hvis du får denne kraft i dit liv, begynder en ny dag; et nyt og virkelig interessant kapitel i dit liv er begyndt.

Det viser sig derimod, at de fleste der modtager denne ånd helst bare vil leve i den, og hygge sig som et barn der kun ønsker at lege. Men Helligånden er ikke et legetøj. Det er en hjælp for de som virkelig vil opnå resultater i sit kristenliv. Helligånden indeholder alle de gode egenskaber du kan forestille dig. Den giver kraft til at bære de største byrder og modgange. Den er også vejleder. Den kender den vej Jesus banede, da han var her på jorden. Det er en vej, der fører dig væk fra alt skadeligt og negativt, til det der er nyttigt og godt for din næste. Den fylder dig med glæde og tilfredshed. Du bliver helt enkelt lykkeligt, og dine omgivelser kommer til at mærke det.

Ånden skal minde os og give os kraft

Vi møder alle modgang i livet. Hvem har ikke følt at «det der sker nu er forfærdeligt trist og meningsløst»? Du har mistet din mobiltelefon, dine penge eller måske en god ven. Måske er der en, der har bagtalt dig på arbejdet. Du sendte en ansøgning til et godt arbejde, men fik det ikke. Der er mange eksempler. Hvis du vandrer i ånden, hvad sker så? Jo, Jesus siger, at ånden minder os om de ting han har sagt til os. Hvad har Jesus så sagt? Læs for eksempel i Matthæusevangeliet 6,34: Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen. At bekymre sig er ikke det samme som at planlægge. Bekymring er det, der nedtrykker og tager energien og glæden.

Ånden minder også ofte om det Peter siger: Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Første Petersbrev 5,7. Når du vandrer i ånden, kommer disse ord ind i dit hjerte og sind som en bærende kraft – hvis du siger «nej» til alle andre tanker der dukker op og vil gøre dig ængstelig. Ånden giver kraft til det på samme måde, som kranen løfter mange ton fra båden og op på kajen.

En vandring i lydighed

At vandre i ånden, er det samme som at være lydig mod ånden. Mod de Guds love og bud ånden minder dig om, når de forskellige situationer kommer. At blive fristet er ikke det samme som at synde, men i fristelsen kan du vælge. Hvis én siger noget dårligt og uhøfligt til dig, ved vi alle hvilke fristelser der kommer: sige noget tilbage, hævne sig på en eller anden måde. Hvis du gør det, bryder du Guds bud. Det er at synde, men hvad siger Helligånden: Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Hvis du vandrer i denne ånd, sejrer du i fristelsen. Så løser du situationen på en måde, der skaber en god stemning. Det giver dig glæde i stedet for at udløse en domino-effekt i en negativ retning.

Frugter af vandringen

Der sker noget underligt ved at vandre i ånden: bibelen kalder det, at ånden frugter begynder at vokse frem i dit liv. Det er blandt andet fred, glæde, kærlighed, trofasthed, godhed. Galaterbrevet 5,22.
Du som var så urolig, ængstelig og nogle gange helt nede får et bedre «helbred». Du bliver stabil og får en evne til at skabe fred omkring dig. Du får glæde, og den bliver en naturlig del af dit liv. Du er ikke længere misundelig på andre. Tværtimod kan du glæde dig med de glade. Kærligheden gør, at tankerne udfries fra egoets uendelige kredsløb, og du begynder at tænke på andre og hvad der kunne være godt for dem. Trofastheden bliver en del af din personlighed. Man kan stole på dig i alt hvad du gør og siger. Du er blevet et nyt menneske. Det der siges passer ikke længere: «Vi er bare mennesker». Der er kommet noget helt nyt ind i dit liv, så du tænker og handler anderledes end før.

Dette gør dig til en vinder. Alle disse egenskaber vokser frem ved at vandre i ånden, og du kommer over på livets solside.

Dette er det liv Jesus levede her på jorden, og som du kan leve som hans discippel. At vandre i ånden er en øvelse. Nogle gange kan det glippe, specielt i starten af dit kristenliv. Det skal ikke tage modet fra dig, så du tænker at det ikke nytter noget. Ånden bliver i en oversættelse kaldt «Trøsteren». Den trøster os og giver os mere og nyt mod, når vi behøver det. Den følger os på vor vandring, og giver os de rette vitaminer, når vi behøver det. Så længe vi elsker sandheden.

For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed, står der i bibelen. Andet Timotheusbrev 1,7. Vandre i denne ånd. Så opnår du gode resultater. Dette er ikke filosofi og teori.

Der er mange der lever i dag, som har oplevet dette og deres omgivelser kan bekræfte, at det er sandt. At være såkaldt troende, at være medlem af en kirke, religion eller religiøst parti løser ikke problemer, men at vandre i ånden løser både indre konflikter og konflikter mennesker imellem. Et bedre liv, et bedre tilbud findes ikke.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.