Hvad er brødsbrydelse, eller nadver?

Hvad er brødsbrydelse, eller nadver?

Hvorfor fejrer kristne nadver? Hvorfor bliver der lagt så meget vægt på den?

5 min. ·

Dagen før Jesus blev korsfæstet, befalede han sine disciplene til at fejre brødsbrydelse, eller nadver (Matthæusevangeliet 26,26-30; Markusevangeliet 14,22-25; Lukasevangeliet 22,14-20). Paulus forklarede dette nærmere, da han skrev: «For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!« For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret.» Første Korintherbrev 11,23-29.

Til minde om Jesus

Brødsbrydelsen er et vidnesbyrd. Ved dette vidner jeg, at Jesus har brudt sit legeme for mig og udøst sit blod for mig. Jeg forkynder derved Kristi død. Vi skulle gøre dette til minde om ham. Når jeg bryder af brødet, husker jeg, hvordan hans legeme er brudt for mig. Når jeg drikker af bægeret, husker jeg, at han har udgydt sit blod for min skyld til syndenes forladelse. Jeg vidner samtidigt, at jeg også har modtaget denne gave eller nåde. Jeg gør det ikke for at få syndenes forladelse; men fordi jeg har syndernes forladelse.

Spise og drikke uværdigt

Hvis jeg ikke tilgiver menneskene deres overtrædelser, vil Gud heller ikke tilgive mine overtrædelser (Matthæusevnageliet 6,15). «Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret Første Korintherbrev 11,28. Er der nogen jeg ikke kan tilgive, er jeg uværdig til at modtage tilgivelse. Hvis jeg så drikker af bægeret, vidner jeg mod mig selv. Jeg skriver min egen dom.

Vi skal vandre i frugt i vor udlændigheds tid, da vi er købt fri fra vor dårlige færd med Kristi dyrebare blod (Første Petersbrev 1,17-19). Enhver prøve sig selv om han hader al dårlig færd, og så bryder han af brødet og drikker af bægeret. Hvis der er noget dårligt i mit liv, som jeg elsker og ikke vil give slip på, så spiser og drikker jeg uværdigt. Han har givet sit blod for at løskøbe mig. Hvis jeg ønsker at beholde min dårlighed, så bliver jeg dømt og synder mod Herrens legeme og blod.

Et legeme

«Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød.» Første Korintherbrev 10,16-17. Alle som bryder af brødet aflægger det vidnesbyrd, at de ikke tjener sig selv, men hinanden. Ved at bryde af brødet vidner jeg, at jeg ikke lever for mig selv, men for de andre, og at jeg er villig til at modtage al den hjælp til frelse, som de kan yde mig. For vi spiser jo det samme brød. Enhver prøve sig selv og så bryder han brødet.

Siden han har sat livet til for os, er vi nu også skyldige til at sætte livet til for hinanden (Første Johannesbrev 3,16). Når jeg spiser og drikker, forkynder jeg også, at jeg er skyldig til at sætte livet til for alle som i sandhed spiser det samme brød

Vi forkynder jo Herrens død. Når jeg forkynder hans død, da forkynder jeg også min død med ham, for at jeg ikke skal leve for mig selv, men for ham som døde og opstod for mig (Andet Korintherbrev 5,15).

Ligesom et lem giver fra sig, til de andre lemmer, al den kraft og næring det suger fra legemet, sådan skal vi også give fra os til de andre lemmer, al den kærlighed, visdom, kraft, nåde, barmhjertighed, udholdenhed og troskab vi modtager fra Kristus. Hvis vi ikke er villige til at elske, så er vi heller ikke værdige til at modtage kærlighed (Første Johannesbrev 4,11). Er vi ikke villige til at være barmhjertige, tilgivende, overbærende, hjælpsomme og udholdende, så er vi heller ikke værdige til at modtage disse goder.

Enhver prøve sig selv og så spise han af brødet og drikke af bægeret.


Dette er en redigeret version af en artikel som først blev publiceret med titlen «Brødsbrydelse» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i januar 1933.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.