Hvad er forskellen på fristelse og synd?

Hvad er forskellen på fristelse og synd?

I mit kristenliv kan jeg føle at jeg bliver uren når jeg fristes, og at jeg har syndet i mit tankeliv. Det er faktisk ikke sandt. Fristelse er ikke synd, men en prøve på min tro, og ved evangeliet kan jeg holde ud i fristelser uden nogensinde at begå synd!

2 min. ·

Hvad er forskellen egentlig på fristelse og synd?

I mit kristenliv kan jeg føle at jeg bliver uren når jeg fristes, og at jeg har syndet i mit tankeliv. Det er faktisk ikke sandt. Fristelse er ikke synd, men en prøve på min tro, og ved evangeliet kan jeg holde ud i fristelser uden nogensinde at begå synd!

Min tilbøjelighed til at synde – synden i kødet

Synden kom ind i verden på grund af en ulydighedshandling begået af de første mennesker, Adam og Eva. Alle deres efterkommere har arvet synden i kødet – ikke skyld, men en tilbøjelighed eller lyst til at følge sin egenvilje snarere end Guds vilje. Bibelen bruger mange ord på at beskrive denne tilbøjelighed; synden i kødet, syndelegemet, syndens lov, lyster og begæringer, osv. I Romerne 7,18 skriver Paulus: Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Her beskriver han denne tilbøjelighed til synd, som vi alle har arvet.

Fristelse og synd

Jakob skriver meget tydeligt om temaet fristelse og synd. Ingen, der bliver fristet, må sige: Jeg bliver fristet af Gud; for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én; når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Jakob 1,13-15.

Af dette kan vi se, at fristelse i sig selv ikke er det samme som at begå eller gøre synd; synd er et resultat af en undfagelse – når mit sind er enig med lysten (eller begæret), som bor i mit kød eller menneskenatur. Dermed er det at begå synd noget, som jeg vælger at gøre, og synd kan ikke gennemføres, uden at jeg er enig med den.

Ingen behøver at synde!

Faktisk lærer Jakob os, at fristelsen er en prøve på vores tro, og at de, som holder ud uden at synde, vil modtage livets krone (Jakob 1,12). På samme måde skriver Peter, at vores prøvelser (fristelser) giver os grund til jubel, da vores tro bliver prøvet med vores sjæls frelse som resultat. Evangeliets budskab er, at selv om jeg bliver fristet, så behøver jeg ikke at synde – jeg kan tværtimod følge i Jesu fodspor og sejre i fristelsen. Syndens løn er døden, men de der sejrer skal få evigt liv!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.