Hvad er modsætningen til glæde?

Hvad er modsætningen til glæde?

Stillet over for dette spørgsmål vil de fleste mennesker svare, at det modsatte af glæde er sorg. Men er det rigtigt?

4 min. ·

Stillet over for dette spørgsmål vil de fleste mennesker svare, at det modsatte af glæde er sorg. Men er det rigtigt?

Når vi slår op i Bibelen i Første Peter 1:6, læser vi følgende:
Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags.

Her ser vi, at et menneske sagtens kan føle både sorg og glæde samtidig. Sorgen i sig selv behøver ikke at ødelægge glæden.

Men der er to ting, som ikke kan være til stede i et menneske på samme tid, og det er glæde og synd. Med det samme synden kommer ind og tager magten i et menneskes sind, går glæden ud. Vil jeg få glæden ind igen, må synden ud. Der må en rensning til. Først synden som skyld, og derefter synden som noget, der har magt over mig.

Dette bekræftes af et ord i Ordsprogenes Bog 28:13: Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke
godt, men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertighed.

Altså hedder modsætningen til glæde ikke sorg, sådan som de fleste mennesker tror; den hedder synd!

Synd – et liv for mig selv

Ordet ‘synd' forbinder de fleste med grove ting som had, mord, tyveri og umoral. Men det er ikke bare det, som Bibelen kalder synd. Bibelen taler om synd og selvliv.
Hvis nogen vil følge efter mig, siger Jesus i Matthæusevangeliet 16:24, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.

Om Kristus står der i Andet brev til Korintherne 5:15, at han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem.
Her er vi ved kærnen af begrebet synd. Det er et liv med mig selv som centrum. Alt drejer sig om mig og mit, hvordan jeg tager mig ud, hvilket indtryk jeg gør på de andres osv. Gør jeg en «god gerning», så er jeg optaget af hvordan den blev modtaget af omgivelserne.

Al synd, alle syndige laster og tilbøjeligheder har sit udspring fra dette – et liv for mig selv. Fra dette tunge trældomsliv har Jesus købt os mennesker fri. Vi skal nu få et nyt centrum i vores liv – Kristus. Nu skal alt dreje sig om ham, hvad han har for, hvad der er hans sag, hans vilje. I Kristus bliver vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Efeserbrevet 2:10. I disse gerninger ligger livets mening og min lykke opbevaret som i en skattekiste. Det fører til en glæde og fred, som ingen eller intet kan tage fra mig.

Svar på livets gåder

Jo mere renset jeg bliver fra synd og selvliv, desto dybere og mere urokkelig bliver min livsglæde. Om Jesus heder det, at han elskede ret og hadede uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige. Hebræerbrevet 1:9. Det indre skarpe skille mellem ret og uret i mine egne valg og prioriteringer er det, der skaber denne urokkelige livsglæde.

Men dette må jo være selve svaret på livets gåde, siger du. Det er netop det, det er. Her ligger nøglen til svaret på alle livets gåder. Tænk at kunne gå rundt i denne «onde» verden med en dyb og urokkelig fred, som gør at jeg kan være 100 % tilfreds og fornøjet med min livssituation, mine medmennesker og hvad der måtte komme, fordi jeg bærer med mig troens hemmelighed med ren samvittighed! Første Timotheusbrev 3:9. Ikke mærkeligt, at evangeliet bliver kaldt for det glade budskab! Hebræerbrevet 4:2.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.