Hvad er retfærdighed?

Hvad er retfærdighed?

For mig, i mit daglivliv, vil det at praktisere retfærdighed sige at gøre Guds vilje, som han virker i mig.

4 min. ·

Retfærdighed er alt gjort på den rigtige måde, hvor ingen synd har smittet det. Sand retfærdighed er guddommelig natur. Alt gjort på den rigtige måde; den fuldkomne måde at gøre det på.

Gør det retfærdighed uopnåeligt for os? Nej! Peter siger: “… og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur …” Peters Andet Brev 1:4. Med andre ord er det lovet os, at vi selv kan få guddommelig natur – vi selv kan blive retfærdige! Så vi har noget at forfølge, og det vil tage en livstid for os at forfølge det, indtil den bliver fuldkommen i os. Men i mellemtiden kan vi være retfærdige som langt, som vi har lys, åbenbaring fra Gud og forståelse. Alt vi behøver at gøre er at leve i troens lydighed.

“Dette siger Herren, som løskøber dig,
Israels Hellige:
Jeg er Herren din Gud,
som lærer dig, hvad der gavner,
som fører dig ad vejen, du skal vandre.
 Gid du ville lytte til mine befalinger,
så blev din fred som en flod
og din retfærdighed som havets bølger.”
Esajas' Bog 48:17-18

Praktisere retfærdighed

For mig, i mit daglivliv, vil det at praktisere retfærdighed sige at gøre Guds vilje, som han virker i mig. Hvordan ved jeg, hvad Guds vilje for mit liv er? Gennem Helligånden, som er min hjælper og vejleder. Jeg skal være lydig mod ånden, og det føre mig til ikke at gøre min egen vilje, men faderens vilje. Så vokser åndens frugt i mit liv. Og hvad er åndens frugt? Personlig retfærdighed. Når jeg udtømmer min egen lovløshed – synden i mit kød – er resultatet at personlig retfærdighed erstatter det.

“For åndens frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed.” Ephesians 5:9.

Hvad Gud kræver er kun, at jeg er trofast i det omfang, jeg har lys, og i det omfang jeg forstår. Gud kræver ikke mere af mig, end at jeg er trofast i det lys, jeg har. Men så, efterhånden som jeg er trofast til at vandre i lyset, vokser lysets område for mig, og jeg får en herlig udvikling i det gode. “Retfærdiges sti er som lysskæret, der bliver lysere, til dagen er på sit højeste.” Ordsprogenes Bog 4:18.

Men er der ikke nogle som er retfærdige?

“Der er ingen retfærdig, ikke en eneste.” Romerbrevet 3:10. Det betyder ikke, at vi skal forblive sådan. Vi er født uretfærdige af naturen, fuld af egoisme og egenvilje. Vi har lyster og begæringer i vort kød som driver os til at udføre vor egen vilje, hellere end at søge og gøre Guds vilje. Det er præcis grunden til, at vi skal efterjage retfærdighed af hele vort hjerte, så vi kan blive retfærdige. Det er Kristi evangelium – at vi kan blive frelst og forvandlet og gjort og blive gjort retfærdige.

Det kan ikke anbefales, at vi forsøger at gøre dette selv. Det er kun ved Helligåndens arbejde i vore liv, at vi kan gøre noget for at blive retfærsige. Han overbeviser os om synd, som vi skal give op og sejre over, og så giver han os kraft til at gøre det. Og som uretfærdigheden overvindes i vore liv, bliver vi faktisk mere kærlige, mere tålmodige, mere retfærdige, mildere, mere ydmyg, mere uselvisk. Med andre ord, retfærdigheden tiltager! Alt dette er ved Helligåndens kraft, men vi selv skal ved tro være enig, når ånden overbeviser os. Vi selv skal være lydige mod hans mindelser og opgive vort eget liv, opgive vor egen vilje så Gud vilje kan ske. Dette er et troens værk (Romerne 8:12-14).

Tro har ingenting med min egen styrke eller resultater at gøre. Det er Gud som virker i mig både til at ville og til at udrette, og æren går til Gud. Han kan herliggøres ved min tro og den resulterende retfærdighed (Filipperne 2:13).

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.