Hvad er synd?

Hvad er synd?

Hvad er synd – arvesynd, legemets gerninger, synd i kødet? Hvad er forskellen på at have synd og gøre synd?

5 min. ·

Efter Guds ord er synd det, som adskiller mennesker fra Gud, og syndens løn er døden. Men hvad er synd egentlig? Og hvordan ved du, når du begår synd?

Hvad er synd? At vide hvad synd er – vide hvad som er forkert

Synd er overtrædelse eller ulydighed mod Guds love (Første Johannesbrev 3:4).

Guds moralske lov står skrevet i hvert menneskes hjerte (Romerbrevet 1:20), og når en syndig fristelse kommer, mærker din samvittighed fare med det samme. Din samvittighed (eller din forståelse af rigtigt og forkert) fortæller dig, når du er ved at overtræde Guds vilje og minder dig om, når du har syndet. Det er meningen, at det skal være en hjælp til at forhindre dig i at synde.

Fordi din samvittighed er dit kendskab til godt og ondt er betragtes alle overtrædelser af din samvittigheds mindelser som synd. Dog er din forståelse begrænset, og din samvittighed er måske ikke på perfekt linje med Guds fuldkomne vilje, siden den let kan påvirkes af ydre faktorer som samfunds-normer og personlig opdragelse. Når du begynder at tjene og adlyde Gud, vil han sende Helligånden for at vejlede dig til hans fuldkomne vilje. Ånden kan oplyse dig om områder, som samvittigheden ikke kan, og din forståelse kommer mere og mere på linje med Guds vilje.

Syndefaldet – hvordan synden kom ind i verden

For at forstå hvad synd er, er det vigtigt at forstå dens oprindelse. Synden kom ind i verden, da Adam og Eva troede på Satans løgn og var ulydig mod Gud. De adlød sin egen vilje i stedet for Guds vilje og spiste af kundskabens træ, og evnen til at skille mellem godt og ondt, og vidste at de havde syndet. Ved denne ulydigheds-gerning blev deres menneskenatur fordærvet og de modtog en syndig natur, eller syndigt kød.

Synd i kødet – at have synd

Alle Adam og Evas efterkommere har arvet synd i kødet – ikke skyld, men en tendens eller tilbøjelighed til at følge deres egen egen vilje heller end Guds vilje. I Romerbrevet 7:18 skriver Paulus, “Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt.” Her beskriver han denne tendens til at synde, som vi alle har arvet. Bibelen bruger mange ord til at beskrive denne tilbøjelighed: synd i kødet, syndens legeme, syndens lov, lyster og begæringer, osv. Det bliver også ofte refereret til som “syndig natur” eller “arvesynden.”

Johnannes skriver: “Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os.” Første Johannesbrev 1:8. Den synd du har er synd i kødet – lyster og beglringer – som du har arvet. Dette er ikke din skyld; det er noget, du er født med, og indebærer ikke skyld. Du oplever denne tendens, hver gang du bliver fristet. “Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én.” Jakobsbrevet 1:14.

Dog er der en stor forskel på at have synd – at blive lokket af dine lyster og begæringer – og gøre synd.

Hvornår har du begået synd?

Jakob skriver videre: “Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.” Jakobsbrevet 1:15. Her ser vi, at fristelsen ikke bliver til synd, før der finder er en undfangelse. Denne undfangelse er når dit sin bevidst er enig med lysten. Resultatet er, at du begår synd, ligemeget om det er i tanker, ord eller gerning. Dette er synd, som du skal stå til regnskab for; nu er du skyldig. Det er muligt at modtage tilgivelse for denne synd, hvis du omvender dig helhjertet. Men efter sådan en omvendelse er det meningen, at du ikke begår synd igen.

Læs mere i disse artikler: “Have synd – Gøre synd,” og “Hvad er forskellen på fristelse og synd?”

Synd du ikke er klar over – legemets gerninger

Det er klart, at du kan handle, tale eller tænke i modstrid med Guds vilje uden at være klar over det der og da. Bibelen kalder disse gerninger “legemets gerninger,” og blive taget til fange af synden i dine lemmer (læs om dette i Romerbrevet 7 og 8). Fordi disse tilbøjeligheder aldrig kom ind i din bevidsthed er der ingen straf for disse legemets gerninger. Dog kan disse gerninger blive bevidst for dig på et senere tidspunkt, og skal tages stilling til. Det vil sige, de skal dømmes og fornægtes i din bevidsthed – du skal bringe disse legemets gerninger i døden ved ånden (Romerbrevet 8:13).

Ingen behøver at synde!

Selvom du har synd i kødet, behøver du ikke at begå synd. Når du bliver fristet til at gøre noget, som du ved er forkert, kan du vælge ikke at begå synd. Du kan vælge at gøre Guds vilje i stedet for at være enig med dine lyster og begæringer.

Denne forståelse åbner en dør til en meget spændende liv! Det er virkelig muligt altid at have en ren samvittighed. Det er virkelig muligt at leve et liv, som altid er velbehageligt for Gud! Det er virkelig muligt at sejre over synden og døden og få del i guddommelig natur og evigt liv! (Andet Petersbrev 1:2-4)

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.