Hvad gør du med din bibel?

Hvad gør du med din bibel?

Hvert år sælges mere end 100 millioner bibler over hele verden. Hvor mange af disse bibler læses faktisk? Hvad betyder bibelen i dit og mit liv?

3 min. ·

Hvert år sælges mere end 100 millioner bibler over hele verden. Hvor mange af disse bibler læses faktisk? Hvad betyder bibelen i dit og mit liv?

Hvad gør vi med vores bibel? Eller endnu vigtigere: Hvad bør bibelen gøre med os?

Salmernes Bog 119 fortæller os meget om bibelens  Guds ords  hensigt med vore liv.

Salmernes Bog 119, 9: «Hvordan holder den unge sin sti ren?» Hvilket vigtigt spørgsmål! Det meget konkrete svar følger bagefter: «Ved at følge dine ord!» Alle mulige valg skal tages i dagliglivet. Læser vi i bibelen for at søge visdom, for at finde kompasset for vort liv der?
Kun da, vil vi kunne holde vor sti ren.

Bibelen: En lygte og et lys

Salmernes Bog 119,105 sammenligner bibelen med en lygte: «Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti

Ingen begynder at gå på en ukendt, smal sti med masse sving, kroge og farer midt i nattens mørke. Det er ekstremt farligt! Forstår du og jeg, hvor meget vigtigere det er med en lygte for vor fod, og et lys på vor sti, når det gælder vor vej igennem livet?

Jesus bruger et billede med en såmand. «Sæden er Guds ord.» (Lukasevangeliet 8,11). Ordet såes ind i vort hjerte, når vi læser eller hører det. Så forklarer Jesus videre, at vi skal arbejde meget bevidst for at bevare Guds ord i et ædelt og godt hjerte, i alle de forskellige forhold og prøvelser i dagliglivet. For hvis vi tror på ordet og er lydig imod det, som står skrevet, så begynder ordet at bære frugter i os, og er afgørende for hele vort liv.

Paulus skriver to breve til unge Timetheus. Han understreger hvor utrolig vigtigt det er, at ordet får gjort et arbejde Timotheus.

Første Timotheusbrev 4,16: «Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig.» 

Timotheus fik ingen instrukser om, hvordan han kunne forkynde mere storartet om bibelen. Paulus siger, «Timotheus, sammenlign dit liv med Guds ord. Og ikke bare én dag eller én uge. Hold ud, og fortsæt med at gøre det. Fordi da vil Guds ord gøre et frelsesværk i dig. Og dine ord vil også virke til andres frelse.» (Norsk oversættelse)

2. Timoteus 3, 15-17: «… og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.»

Bliver din og min biben virkelig læst blandt alle de millioner af bibler, som sælges hvert år? Tror vi på, at bibelen er Guds ord, og at vi kan finde lys, styrke og visdom for livet i den? Hvad gør vi med vores bibel? Og vigtigere: hvad gør bibelen med os?

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.