Hvad gør du som kristen om mandagen?

Hvad gør du som kristen om mandagen?

Der er meget stor forskel på, hvilke oplevelser mange kristne kirker og bevægelser har af sin tro i weekenden. Men er det vigtigste spørgsmål ikke, hvad du gør som kristen om mandagen?

3 min. ·

Der er meget stor forskel på, hvilke oplevelser mange kristne kirker og bevægelser har af sin tro i weekenden. Men er det vigtigste spørgsmål ikke, hvad du gør som kristen om mandagen?

I weekender er der store forskellige på, hvordan man oplever sin kristne tro. Fra gudstjenester med mange ritualer og faste ceremonier, til gudstjenester med meget lovprisning i bøn, sang og musik. Fra gudstjenester med musik og kor på højt kunstnerisk niveau, til gudstjenester med bøn for helbredelse af de syge. Men hvad betyder så vor kristne tro i vort daglige liv om mandagen – og alle de andre ugedage?

Paulus, Peter, Jakob og Johannes skriver rigtig meget om livet som kristen hver dag i ugen.

Det er lærerigt at læse hvordan apostlene Paulus, Peter, Jakob og Johannes skriver om dagliglivet, som kristen i alle forhold, hver dag i ugen. Det ligger dem meget på hjertet, at vor kristne tro skal bestemme og gennemsyre alle vore handlinger, vor tale og vore tanker.

Lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed!

Peter og Paulus lægger stor vægt på hvordan mand, kone og børn i familien skal omgås hverandre med kærlighed og respekt. Hvordan vi skal opføre og pålideligt, ærligt og retfærsigt, som arbejdstager og arbejdsgiver i vort arbejdsmiljø.

Det ligger Jakob og Paulus stærkt på hjerte, at vor kristne tro skal hjælpe os til at bruge vor tunge, sådan som det passer sig for vor tro. Jakob fremstiller det til og med så sort-på-hvidt, at han siger: «Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset; hans gudsdyrkelse er intet værd.» Jakobsbrevet 1, 26.

Det vigtigste

Johannes understreger gang på gang, at vi godt kan sige det ene og det andet, men at det vigtigste er at leve efter det i hverdagen. «Den, der siger: »Jeg kender ham,« men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt.» Første Johannesbrev 2, 4–5. «Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed.» Første Johannesbrev 3, 18.

Bestemmer vor kristne tro virkelig alle vore handlinger, vor tale og vor tankegang, syv dage i ugen?

Der er mange forhold i hverdagen, hvor vi kan blive bekymret. Paulus og Peter er også meget klare på dette område: «og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.» Første Petetersbrev 5, 7.

Og hvordan opfører vi os i trafikken; hvordan bruger vi vore penge; hvordan bruger vi vore øjne, i forhold til alt vi for eksempel kan se på internet? Ja, lad os spørge os selv: Den kristne tro, som vi hører om i kristne gudstjenester i weekenden – bestemmer den virkelig alle vore handlinger, vor tale og vor tankegang, syv dage i ugen? Er min gudstjeneste til velbehag for Gud, eller er den forgæves?

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.