Hvad gør jeg med minder om gamle synder?

Hvad gør jeg med minder om gamle synder?

Guds ord er nøglen som er et sikkert middel og som skaber noget nyt.

2 min.

Hvordan kommer jeg fri fra plagende tanker om tidligere synder? Det er jo sådan, at alle mennesker har gjort kødets og tankernes vilje. De har fået mange syndeminder der plager dem, og de ved ikke helt, hvordan de skal komme ud af det. Men der finnes en nøgle, som er et sikkert middel til at helbrede disse sår.

Vi frelses ved sandhedens ord. I Jesus blev ordet kød og tog bolig iblandt os (Johannesevangeliet 1,14). Da han talte, var talen så kraftig, at onde ånder måtte flygte.

Når du hører Guds ord, fører sandhedens ånd det lige ind i dit hjerte. Når du adlyder ordet – Guds ord, sandhedens ord – så bliver det også kød i dig, og hans ord tager bolig i dig.

Ordet er såkornet, det er Guds såkorn (Lukasevangeliet 8,5-15). Når det bliver i dig, så kan du ikke synde, siger Johannes. Så det du skal gøre og blive ved med at gøre er at bevare Guds ord i dit hjerte. Lad det synke ned i det gode og smukke hjerte. Så vil det vokse og bære frugt. Når du er lydig mod sandhedens ord, sådan at det bliver kød i dig, så kommer du til et helt nyt tankeliv, så du bliver slipper for disse plager og disse onde syndeminder som plager dig.

Derfor skal du fylde dit hjerte med Guds ord. Så er du som en fast borg, hvor fjenden ikke kan indtage dig. Så har du ammunition og du har hjælp; du kan slå tilbage på fjenden.

Du ser, hvordan Jesus gjorde det, når djævelen fristede ham der i ørkenen. Han slog tilbage med Guds ord! Djævelen kom så listigt og brugte også Guds ord, men Jesus slog tilbage, for han var Guds ord! Ordet var blevet kød i ham, og derfor havde han en sådan kraft. For de ord må djævelen vige. Det er de evige Guds ord; det er ordet som frelser os. I det ligger en skabende kraft, og det vil skabe noget helt nyt i dit hjerte, når du tror på ordet og holder dig til ordet. Så skal det lykkes helt og fuldt for dig, og du får et helt nyt liv, et helt nyt tankesæt, hvor Gud virker i dig til at ville og udrette hans vilje.

Artiklen er inspireret af en tale holdt af Kåre J. Smith den 7. februar 2018.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.