Hvad mener bibelen egentlig med «at tro»?

At tro er mere end en bekendelse af, at bibelen er sand.

Skrevet af Doug Lowery
Hvad mener bibelen egentlig med «at tro»?

Hvis du virkelig tror på bibelen, vil det drive dig til handling! Troen er ikke en passiv følelse.

At tro er mere end en intelektuel erkendelse af, at bibelen er sand. Tro er også mere end at have tillid til, at bibelen er inspireret af Gud. At virkelig tro betyder at have tro på, at Gud lever, at han er aktiv, og at han er meget interesseret i mig i dag.

«Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til…» (Hebræerbrevet 11,6) Her står der, at Gud er til, ikke at Gud engang var det! Læs hele kapitlet i Hebræerbrevet 11, og du vil få indsigt i hvordan trosheltene i den gamle pagt overvandt enorme forhindringer og alvorlige problemer, ved sin tro. De tjente en levende Gud, som hjalp dem på utrolige måder.

Troen er ikke passiv

Tro på Gud tvinger dig til hansling, som der står i den sidste den af Hebræerbrevet 11,6 «… og lønner dem, som dem, som søger ham.» Trosheltene søgte Gud flittigt og var meget aktive i sin tro: «I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark…» (Hebræerbrevet 11,7) I dag må vi også flittigt søge Gud ved at læse, tro og helt enkelt adlyde hans ord og tro på, at han vil belønne vor flid.

I dag må vi også flittigt søge Gud ved at læse, tro og helt enkelt adlyde hans ord og tro på, at han vil belønne vor flid.

Hvordan belønner Gud de, som flittigt søger ham? Der er mange eksempler på dette igennem hele bibelen. Læs for eksempel i Andet Petersbrev 1,4, og du vil se, at Gud har «…skænket os sine store, dyrebare løfter…» og at vi igennem disse løfter «kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.»

Et dyrebart løfte

At få del i guddommelig natur er en fænominal belønning, og er ikke noget mystisk. Guddommelig natur er helt enkelt åndens frugt: kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, ydmyghed og afholdenhed, som vi kan læse om i Galaterbrevet 5,22-23. En anden måde at beskrive guddommelig natur på, er Jesu liv, som kan åbenbares i vort dødelige kød. (Andet Korintherbrev 4,11)

Igen skal der flid og lydighed til, hvis vi skal have del i disse åndens frugter. Vi skal «flykte bort fra fordærvelsen i verden, som kommer af lysten». Vi skal altid bære Jesu død med os i vort legeme. (Andet Korintherbrev 4,10) Denne proces, hvor vi undgår denne korruption, inklusiv synden som bor i os og oplever at blive fyldt med åndens frugt, er selv essensen i den nye pagt.

Ved sin levende tro, oplevede trosheltene i den gamle pagt Guds mægtige kraft til at tilintetgøre sin fjender og modstandere. I den nye pagt har Gud gjort noget langt herligere: Han har tilintetgjort den synd, som bor i menneskenaturen, i Jesu kød. (Romerbrevet 8,3) Gud tvang ikke Jesus; Jesus troede selv, og adlød Gud i alle forhold i sit liv.

Jesus har sejret, og han har gjort det muligt for dig og mig at sejre på samme måde. (Johannes’ Åbenbaring) Han kan frelse os til det yderste!

«Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.» (Markusevangeliet 9,23)

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".