Hvad siger bibelen om engle?

Hvad siger bibelen om engle?

Det er et fascinerende emne, men hvad ved vi egentlig med sikkerhed?

5 min. ·

Hvad siger bibelen om engle?

Emnet engle er interessant, men der er også mange ukendte. Bibelen giver os interessante glimt og hentydninger, men meget af det som generelt antages om engle, er ikke mere end formodninger. Dog siger bibelen nogle få ting om engle, som vi kan vide med sikkerhed, og det er meget opbyggeligt og trosstyrkende!

Det virker som på apostlenes dage, regnede folk med engle som en selvfølge. Efter Peter blev befriet fra fængslet, bankede han på døren, hvor brødrene var samlet. Da pigen som skulle åbne døren forsikrede dem om, at det var Peter, sagde de til hende, “Det er hans engel” (Apostlenes Gerninger 12:15). Det var deres første tanke.

I Hebræerne 1:14 læser vi om englene, “Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen?” Vi ser at engle a) er ånder og b) bliver sendt ud for at hjælpe.

Helligånden har hans arbejde, og englene har deres. Helligånden gør sit arbejde inde i en person, mens englene har et ydre arbejde. Åndens arbejde er inde i legemet – han kræver vand og blod, død over vort selvliv – og han formidler guddommelig natur i os. Englene har ikke del i dette arbejde. Dog ønsker de at se ind i åndens strålende arbejde (Peters Første Brev 1:12). De ved, at der sker vidunderlige ting! Jesus fortalte os, at Guds engle glæder sig over, når en synder omvender sig (Lukasevangeliet 15:10).

Guds børn kommer i kontakt med Guds faderhjerte ved ånden, og han sender sine engle for at hjælpe dem. En engel, ikke ånden, førte Peter ud af fængslet. På samme måde befriede engle Daniel fra løvernes mund, Elisa fra Syriens konges hære og Lot fra Sodom. “Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt.” Matthæusevangeliet 18:10. Der er rigelig af kilder med hjælp til rådighed for Guds børn, hvis de bare kunne forstå det!

Engle kan blive sendt som svar på bønner

Der er skrevet mange eksempler i bibelen på engle der bliver sendt som svar på bønner. “Mens jeg altså endnu var i færd med bønnen, kom manden Gabriel … og talte til mig …” Daniels Bog 9:21-22. Peter var låst inde i fængslet, men menigheden bad inderligt for ham. “Pludselig står Herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puf i siden og sagde: »Skynd dig at stå op!«” Apostlenes Gerninger 12:5-7. Og englen førte Peter ud igennem de runge jernporte. Denne hjælp fra en engel var i svar på bøn.

Det faktum at englene bliver sendt for at give ydre hjælp, bliver bekræftet mange gange i bibelen. “Intet ondt skal ramme dig, ingen plage skal nå dit telt, for han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje.” Salmernes Bog 91:10-11. “Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem.” Salmernes Bog 34:8. Englene blev sendt til Jesus for at trøste ham efter hårde fristelser og prøvelser (Matthæusevangeliet 4:11).

Engle og menigheden

Vi – menigheden – modtager kundskab gennem åbenbarings ånd; Guds store visdom skal ved menigheden kendes af magterne og myndighederne i himmelrummet (Efeserne 3:10). Således beriger menigheden disse kræfter og principper med visdom. Som Guds børn kan vi – ved kundskaben om Gud – vokse i vores indre menneske, op til ham som er hovedet – Kristus. Det kan englene ikke gøre. Men de kan tjene de hellige med forståelse for den kundskab, de modtager i menigheden.

Paulus siger i Første Korintherbrev 6:3, at vi vil dømme englene. Det betyder nødvendigvis ikke, at vi skal dømme dem, men at vi skal dømme, at de har hjulpet med dette og i dette tilfælde. Mange missionærer og andre er blevet reddet gennem hjælp fra engle sendt fra himlen, som har fjernet farer på deres vej og ført dem gennem vanskeligheder. Hvilken trøst at vide at der er en Herrens engel som hjælper og ledsager os!

Engang forstår vi åndens arbejde og englenes arbejde, kan vi bede om det rette hjælp med en større åndelig forståelse. Det er vigtigt at fortrolige os selv med den virkelighed, at der bliver sendt engle ud for at tjene de som skal arve frelsen. Vi skal give englene deres retmæssige plads i vores trosliv og anerkende deres arbejde. Hvordan kan vi ellers være med til at dømme englene? Lad os overveje deres arbejde; lad os observere hvad de har fået til opgave i fremtiden, og hvordan de griber ind, ikke kun i individualisters liv, men også i verdens hændelser.

Denne artikel er baseret på en artikel med titlen “Engle,” hvilken igen var baseret på en samtale med Aksel Smith. Den artikel blev først publiceret i Norge i tidsskriftet Skjulte Skatte i Juni 1914. Læs flere artikler af Aksel Smith her.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.