Hvad siger bibelen om utroskab?

Hvad siger bibelen om utroskab?

Hvad regnes som «utroskab» i Guds ord, og hvad er konsekvenserne af det?

4 min. ·

Utroskab (hor) forekommer, når to mennesker som ikke er gift med hinanden indgår et seksuelt forhold.

Bibelen fordømmer denne handling klart: «Du må ikke bryde et ægteskab.» (Anden Mosebog 20,14) Den krænker ægteskabsløftet om at være tro mod sin ægtefælle.

«Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere.» (Hebræerbrevet 13,4) «Alt har Gud gjort smukt i sin samtid,» står der i Forkynderen 3,11, og den tid han har bestemt til seksuel intimitet er for en mand og en kvinde indenfor ægteskabet. At have et sådant forhold før man er gift, eller med en anden partner, efter at man er gift er direkte ulydighed mod Guds vilje. Selvom din ægtefælle skulle give sit samtykke til et udenomægteskabeligt forhold, gør dette ikke at det bliver acceptabelt i Guds øjne.

Hold jer fra utugt

Paulus advarer klart imod al sådan opførsel: «Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme.» (Første Korintherbrev 6,18) At Gud har givet os et legeme er et stort privilegium, og vi kan bruge det til at hædre, ham som gav det: «Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!» Første Korintherbrev 6,19-20)

Potentialet for at bruge vore kroppe til Guds ære understreges i Første Thessalonikerbrev 4,3-5: «For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud.» Helliggørelse er den proces som foregår i de, som fremstiller sit legeme til lydighed for Guds vilje, og resultatet er, at de får del i hans hellighed (hans eget liv og natur).

I det nye testamente strækker Jesus definitionen af utroskab eller hor, til at inkludere en potentiel skjult intention i hjertet: «I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.» (Matthæusevangeliet 5,27-28) Han understreger også den ekstreme holdning, man bør have for at undgå en sådan synd: «Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.» (Matthæusevangeliet 5,29-30).

Fristet som os, men uden synd

Når vi fristes med urene tanker, kan vi huske, at Jesus åbnede en vej ud af synd for os alle: «For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.» (Hebræerbrevet 4,15-16) Ved nådens trone får vi den hjælp, vi har brug for: «For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.» (Hebræerbrevet 2,18)

For en kristen er der ingen sand lykke udenfor Guds vilje. Utroskabens kortvarige glæder er hurtigt forbi, men den sorg, man høster, er meget langvarig. Velsignet er alle de som vælger, som Jesus, at lide i at gøre Guds vilje ved ikke at give efter for fristelse. Så bliver vi en velsignelse og et eksempel, hvor vi er, og får del i den stadigt øgende glæde af et trofast liv, mens vi er på jorden, og siden i al evighed.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.