Hvad skal der til for at være langmodig?

Hvad skal der til for at være langmodig?

«Langmodighed» er måske ikke et normalt ord i det daglige ordforråd, men det er en af åndens frugter, resultatet af en indre rensning.

3 min. ·

Langmodighed er i sin virkning ikke det samme som tålmodighed. Mens tålmodighed bruges til at bære det som angår os selv og til at holde ud i vor personlige kamp, er langmodighed evnen til at bære og tåle andres svagheder. Gud er overmåde langmodig mod os (Salmernes Bog 86,15). Også vi formanes til at være langmodige (Første Thessalonikerbrev 5,14; Efeserbrevet 4,2; Kolossenserbrevet 3,12).

Hvorfor vi skal være langmodige

Der skal langmodighed til for at tåle hinanden. Uden langmodighed kommer der bagtalelse, strid og man går træt. Det er med langmodigheden som men enhver guddommelig dyd, der skal ske en død over vort kød, sådan at vi kan iklæde os den. På den måde virker den indad rensende på os selv, mens den ydre virkning er at bære de andre.

Langmodighed er modsat af hovmod. Den hovmodige kan ikke tåle eller være over med andres fejl eller skrøbeligheder; men den langmodige bærer ikke alene over med skrøbeligheden, han tilgiver og tåler den dårlige i hans dårlighed. Han har også håb om hans frelse og forvandling, selvom dårligheden er temmelig dyb, bred og vedvarende.

Des mere langmodighed vi iklæder os, desto mere dør vi fra hovmodet i vort kød, og des mere kommer vi fri fra synden, så vi kan være andre til hjælp, trøst og gavn. Hvis jeg skal tjene andre, så skal jeg tåle deres dårligheder, og skal da iklædes langmodighed. Derfor skal alle Herrens tjenere være langmodige og vokse i den. Langmodighed hører omhyggeligt sammen med ydmyghed med at være ringe i sine egne øjne.

Vor egen og de andres frelse

Langmodighed er en af åndens frugter (Galaterbrevet 5,22). Vi opnår den ved tro og lydighed. Guds langmodighed bliver os til frelse, idét han tåler os i det uendelige. Det er ham som arbejder på os, når vi fortryder synden og hader og selv, indtil vil stykke for stykke modtager frelsen.

På samme måde bliver vor langmodighed også andre til frelse.

«Den, der er sen til vrede, er meget forstandig.» Ordsprogenes Bog 14,29.
«Et menneskes klogskab får ham til at holde igen på
vreden.»
 Ordsprogenes Bog 19,11.

Sådan forstår vi, at den som ved Guds ånds ledelse er kommet til stor åndelig forstand og klogskab, er i stand til at være langmodig. Og af sådanne kan andre igen lære og efterfølge deres forbillede (Andet Timotheusbrev 3,10)


Dette er en redigeret version af en artikel der først blev publiceret med titlen «Langmodighed» i BCC's menighedsblad 
«Skjulte Skatte» i februar 1930.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.