Hvad vil det sige at frygte Gud?

Hvad vil det sige at frygte Gud?

Hvordan kan vi tro, at Gud elsker os og samtidigt, at vi skal frygte ham?

5 min. ·

Igen og igen i bibelen bliver vi formanet til at frygte Gud, at have frygt for Herren, at leve i gudsfrygt. Men hvorfor skal vi frygte Gud? Er Gud ikke kærlighed? Dog forklarer Første Johannesbrev 4:18 tydeligt, at: “men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først.” 

Hvordan kan vi tro, at Gud elsker os og samtidigt, at vi skal frygte ham?

Ærbødighed og ærefrygt for Gud

Gudsfrygt er ikke det samme som frygt for en tyran eller en diktator. Vi skal ikke frygte hans vrede, med mindre vi frygter straf på grund af dårlig samvittighed og et forhærdet hjerte på grund af synd (Romerbrevet 2:5-9).

At frygte Gud er absolut ærbødighed og ærefrygt for en almægtig Gud, skaberen af alle ting. I bibelen får vi nogle få glimt af himmelen, og vi ser de himmelske skabninger vedvarende prise ham om hans trone, de siger “hellig, hellig, hellig!” og tildækker sine ansigter. Denne almægtige Gud har kaldt mig ved navn til at tjene ham, og han arbejder i mig, så jeg kan blive frelst og være med ham i evigheden. Dette skal ligge til grund for en usigelig kærlighed, taknemlighed og ærbødighed til at vokse og tiltage i mit hjerte!

Dette får os til at frygte at synde imod ham, fordi vi ønsker intet andet i denne verden end at være velbehagelig for ham, og at ære hans navn. Vi frygter at gøre ham sorg, for vi ved hvor elendig synden er, hvor meget Gud hader den, og hvor ondt det gør ham, når vi synder.

“Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag, til bedste for dig selv?” Femte Mosebog 10:12-13.

“At frygte Herren er at hade det onde, hovmod, stolthed, ond adfærd og svigefuld tale hader jeg.” Ordsprogenes Bog 8:13.

At frygte Gud er:

  • At have den passende ærbødighed og ærefrygt for ham, så vi gør, hjvad der kræves af os for at tjene ham (Salmernes Bog 89:7; Hebræerbrevet 12:28-29)
  • At stå for hans åsyn i alt hvad vi gør, for at være til behag for ham, uden at tillade os selv at blive smittet af at ville have et godt ry af mennesker (Første Petersbrev 1:24-25).
  • At vide, at vi ikke skal stå til regnskab for andre end Gud, for vore handlinger.
  • At frygte, at handle imod hans vilje.
  • At frygte, at vanære ham med vore handlinger. Dette sikrer, at vi handler retfærdigt og med kærlighed og godhed mod vore medmennesker.
  • At frygte, at fejlrepræsentere ham eller hans ord i verden.
  • At frygte, at tage vægten og vigtigheden af det Gud har kaldt os til og den opgave, han har givet os forsigtigt.
  • Et had til synden; et alvor over hvor enormt syndigt, det er (Romerbrevet 7:13).
  • At elske ham af hele vort hjerte, hele vor sjæl, hele vor styrke og at holde hans bud (Femte Mosebog 6:4-5 og 10:12-13; Matthæusevangeliet 22:36-38).

Uden gudsfrygt:

Hvis vi ikke frygter Gud, tager vi ikke synden alvorligt nok. Konsekvenserne af synd er enorme. I Guds retfærdighed, selv når vi er blevet tilgivet vore synder, skal vi stadig høste resultaterne af, at have begået synd (Galaterbrevet 6:7-8). Det er sandt, at Gud er umådelig fuld af nåde og langmodighed overfor os, og at Jesus døde for vore frelse, så vore synder bliver tilgivet, når vi angrer dem. Og det har vi i den grad brug for, som helliggørelse og frihed fra synd er en proces, vi står i. Men for at bruge det som en undskyldning for at synde, viser en mangel på gudsfrygt; en mangel på kærlighed til Gud. Faktisk er dette grunden til, at vi frygter og elsker Gud:

“Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig.” Salmernes Bog 130:3-4. Når vi vejer vore ord og handlinger op mod gudsfrygten, så opnår vi visdom, forståelse og værdi, fordi vi så lærer at gøre Guds vilje. En mangel på gudsfrygt fører til, at vi gør vor egen vilje. Denne foragt for Gud gør os dumme, og fører ikke til nogen form for åndelig vækst.

Hvis vi i sandhed frygter Gud, medfører dette et dybt personligt kærlighedsforhold til Gud. Der står skrevet: “Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.” Lukasevangeliet 4:8. Dette forhold vi har til ham vil fortsætte ind i evigheden.

“ Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i gudsfrygt og ærefrygt.” Hebræerbrevet 12:28.

“Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker!” Prædikerens Bog 12:13.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.