Hvad vil det sige, at være fjender af Kristi kors?

Hvad vil det sige, at være fjender af Kristi kors?

Er det ikke kendt, at Kristus blev korsfæstet for os, og at mennesker er fjender af det; det er ikke det fysiske kors på Golgata.

4 min. ·

“For der er mange – jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd – der lever som fjender af Kristi kors.” Filipperne 3:18.

Normalt er det ikke kundskaben om, at Kristus blev korsfæstet for os på Golgata, som mennesker er fjender af. Sandheden er, at jeg bliver en fjende af Kristi kors, hvis jeg ikke tager mit eget kors op og korsfæster mit kød med dets lyster og begæringer; det er, hvis jeg ikke selv er villig til at blive korsfæstet med ham (Galaterne 5:24; Galaterne 2:20). Jesus sagde, at jeg hver dag skal tage korset op! (Lukasevangeliet) At være korsfæstet med ham betyder at fornægte mig selv og opgive min egen vilje, mine egne lyster og begæringer. Jeg er måske villig til at være enig i, at Kristus døde for mig på korset, men erkender jeg, at jeg skal dø—dø for lysterne i kødet?

Læs mere her: Hvad betyder det at tage dit kors op dagligt?

Hvem er fjender af Kristi kors?

Hvis jeg ikke er villlig til at korsfæste mine egne lyster og begæringer, så vil jeg blive regnet blandt de som er fjender af Kristi kors! Men hvorfor ville jeg ikke være villig til at opgive disse ting? Det må være fordi, jeg stadig har en trang efter tingene i det jordiske. Paulus skriver om sådanne mennesker: “De ender i fortabelse, bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske.” Filipperne 3:19.

Hvis jeg ønsker at leve for mig selv, fuldbyrde kødets lyster, så bliver jeg ganske naturligt fjende af korset. Fordi korsets mening er at korsfæste selv-livet – min egen vilje, mit ego, mine lyster.

Læs mere her: Hvordan kan jeg være korsfæstet med Kristus?

Elsk korset

Men på den anden side kan jeg ydmyge mig selv, bøje mig ned og udfylde min vilje til Gud, så jeg jeg gør hans vilje i stedet for at søge min egen. Så tager jeg mit kors op hver dag; så er det ikke længere, jeg som lever, men Kristi liv er født i mig og grundfæstet i mig! (Andet Brev til Korintherne 4:11).

Til de som elsker korset, står der skrevet: “Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.” Kolossenserne 3:1-3.

Når jeg søger det som er deroppe, mister de jordiske ting sin værdi. Jeg elsker Kristi kors, fordi det er det som fører mig til det skjulte liv med Kristus i Gud. Ved korset bringer jeg altid mine lyster og begæringer i døden. Det er kun ved denne død, at Kristi liv kan fødes. Det er sådan, jeg bliver forvandlet til sønnens billede! (Romerne 8:29) Dette er det mest spændende liv, du kan forestille dig!

Så lad os elske korset og det kraftige, forvandlende arbejde som det gør i os! Lad os have det samme sind som har sit sind i det himmelske, så vi har et himmelsk håb, vi arbejder frem imod! Så vil vi aldrig blive regnet for de som er fjender af Kristi kors.

“Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden.” Galaterne 6:14.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.