Hvad vil Jesus med dit liv?

Du kan se dem i nyhederne hver dag. Mennesker der gør en forskel, noget der betyder noget. Hvad med dig? Hvad er meningen med dit liv?

Hvad vil Jesus med dit liv?

Du kan se dem i nyhederne hver dag. Politikere. Fredsprisvindere. Videnskabsmænd og humanitære hjælpearbejdere. Mennesker med en klar mission med sit liv. Mennesker som gør noget af betydning for menneskeheden eller i hvert fald dele af den. Det kan se ud som om de er forudbestemt til store opgaver fra fødslen af. Men hvad med dig? Hvad er meningen med dit liv?

Hvis du har valgt at leve for Jesus kan du spørge mere konkret: Hvad vil Jesus have mig til at gøre med mit liv? Hvad vil han med de år jeg lever her på jorden? Svaret er at du, med Jesus som Herre i dit liv er kaldt til og har en fremtid som ikke kan måles med alle verdens nobelpriser, magt og ære.

Jesus vil frelse dig til himlenes rige og være din bror!

Jesus havde sådant et stort ønske om at få brødre, at han var villig til at risikere hele den uendelig herlighed han havde hos Gud for at opnå det. Aldrig har nogen andre risikeret mere end Jesus for at opnå det. Fordi han elskede menneskene kom han til verden og banede en vej tilbage til Gud. Når man tænker på den risiko, er det klart at Jesu vilje for dig er at du skal gå på denne vej, så hans ønske kan gå i opfyldelse.

At Jesus «banede vejen» kan lyde meget kryptisk, men dette udtryk har en fantastisk forklaring; Jesus var den første der levede på jorden, og ikke syndede én eneste gang – selvom han blev prøvet «i alle ting ligesom vi» (Hebræerne 4,15) og «i ét og alt blive sine brødre lig» (Hebræerbrevet 2,17). På den måde beviste han at det også er muligt for os – vi kan følge efter ham og sejre over synden.

En vej har en startstreg og en målstreg. Du som har bestemt dig for at følge Jesus står ved startstregen. Ved målstregen venter evig herlighed og rigdom. Hvis du løfter dit blik fra startstregen og kigger hen ad vejen ser du alle de helliges fodspor som har gået før dig. De ældste af fodsporene er de som Jesus efterlagde. Aksel J. Smith sagde engang at « på hvert eneste fodspor Jesus efterlagde står der: Det er muligt – det er muligt!» Jesus overvandt alle de syndige tilbøjeligheder han havde efter naturen, uden nogensinde at give efter for dem. Nu kan du gøre det samme i dit liv. I situation efter situation – skridt for skridt. Så bliver du en af Jesu efterfølgere – en discipel.

En af disciplens store opgaver

Som en af Jesu efterfølgere har du store opgaver og et stort ansvar. Jesus gav sine disciple en opgave: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. (Matthæusevangeliet 28,19). I sidste del af sætningen ligger en vigtig del af missionsbefalingen; Du skal lære dem at holde det Jesus har befalet! Hvordan kan du gøre det uden først at leve det selv? Han mente nok ikke at disciplene skulle starte bibelskoler og holde lange forelæsninger – nej, de skulle holde befalingerne selv, og på den måde være gode ambassadører for Jesus. Det var det Peter mente, da han skrev: Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys. (Første Petersbrev 2,9)

Tænk, nu kan du sætte dine fodaftryk på vejen tilbage til Gud: Måske er der nogen omkring dig som vil finde evig lykke hos Jesus, fordi du var en god ambassadør for ham? Kan du ønske dig en større opgave i livet?

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.