Hvem er jøde?

Hvem er jøde?

“Hvem er jøde?” Fordi mange jøder søger efter deres identitet er dette et hyppigt spørgsmål i Israel.

4 min. ·

“Hvem er jøde?” Fordi mange jøder søger efter deres identitet er dette et hyppigt spørgsmål i Israel og andre steder.

Da jeg levede i Israel som en almindelig jøde, læste jeg i det nye testamente da jeg fik denne enorme åbenbaring, at det egentlig ikke er det udvortes liv, der gør mig til jøde, men jeg er jøde når sandheden er skrevet og loven (Torah) opfyldes i mit hjerte.

Efter at have erkendt sandheden glædede jeg mig og begyndte at leve et nyt liv baseret på denne åbenbaring. På den tid hvor disse ord blev skrevet, var apostlen Paulus (Saulus) en meget religiøs jøde, og i det nye testamente skriver han i Romerbrevet: “For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte, i Ånden, ikke efter bogstaven. Hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker.” Romerbrevet 2:28-29.

Tjene Gud fra hjertet

Når man lever et godt, religiøst jødisk liv, kan man blive stærk i sig selv og meget selvretfærdig, og måske glemme Gud i alle sine daglige gerninger. Men med denne nye åbenbaring får man en ny længsel efter at gøre Guds vilje med glæde, fra sit hjerte—ikke fordi man føler sig tvunget!

Den som er jøde i det skjulte, han er jøde.

Jeg blev kristen (jøde i mit hjerte), da jeg fik denne længsel efter at leve for Gud, efter at tjene ham med glæde og ikke leve for mig selv og min egen retfærdighed. Da jeg begyndte at leve dette liv, fandt jeg ud af at mine lyster og kødelige begæringer var i opposition med Guds love, de som var blevet skrevet i mit hjerte. Ved Guds nåde fornægtede jeg mig selv og stoppede med at leve efter disse lyster og begæringer.

I Hebræerbrevet 8:10, står der skrevet: “Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.”

De samme muligheder for jøder og hedninger

En anden stor åbenbaring for mig som jøde, var at i Guds levende menighed, er der ingen forskel på jøder og hedninger. Siden vi alle har arvet den samme egoistiske natur, har vi alle de samme muligheder for at modtage frelse og blive en ‘ÆGTE JØDE,’ som ikke er forskellig fra andre mennesker. Dette havde stor betydning for mig, for jeg ville ikke have specialstatus som jøde.

Vi har alle de samme muligheder for at modtage frelsen

Paulus skriver om dette i Romerbrevet 3:9: “Har vi så [jøder] nogen fordel? Overhovedet ikke! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd.” Videre, i vers 10-18, skriver han om de synder, der er åbenbaret i alle mennesker.

For videre at bekræfte dette, skriver Paulus i kapitel 10:12-13: “Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham,  for »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«.”

Paulus skriver andre steder om denne store åbenbaring, og som jøde er jeg utrolig taknemlig for det.

Må Gud hjælpe andre i Israel, der er trætte af deres synd, trætte af at være slaver af sine lyster og falskhed—til at have deres øjne åbne for dette frigørende evangelium, på samme måde som det blev åbnet for mig.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.