Hvem er kristen?

Hvem er kristen?

Hvem er kristen? Kan nogle kalde sig selv for kristen? Og kommer alle kristne til at være sammen med Jesus i evigheden?

Hvem er kristen? Kan nogle kalde sig selv for kristen? Og kommer alle kristne til at være sammen med Jesus i evigheden?

Det er vigtigt at forstå, at en kristen ikke nødvendigvis er kristen, fordi han blev født i et kristent land, kultur eller hjem. Ingen i denne verden er født som naturlig kristen. Selv om en person kan associere med eller godkende kristne principper, gør det ham ikke til en kristen. På ingen måde kan et menneske i sin egen karakterstyrke, viljestyrke, viden, evner, retfærdighedssans eller følelser, være en kristen.

“At omvende sig” er ikke kun et udtryk

Menneskeracen er ifølge naturen fuldstændig fordærvet af synden. Disse synder er kendte af alle menneskeracer på jorden, kristne og ikke-kristne såvel. For udfra hjertet udgår der onde tanker, mord, utroskab, seksuel umoral, tyveri, falsk vidnespyrd, bagvaskelse, tryllekunster, urenhed og mange flere. Alle mennesker er bundet til disse synder i større eller mindre grad. På grund af disse synder er mennesket ikke acceptabelt for Gud; vi er Guds fjender på grund af det.

En kristen er så en, der er kommet til forståelse af alvorligheden, af at være Guds fjende. For hvordan kan et menneske der lever i synd være velbehagelig for den Almægtige? Med denne forståelse har denne mand eller kvinde omvendt sig fra sit tidligere liv og blevet en kristen. Med andre ord, en kristen er en, der har omvendt sig.

“At omvende sig” er ikke kun et udtryk; det betyder virkelig noget. Vi omvender os fra det ene til noget andet. For eksempel fra uvidenhed til forståelse eller fra “at spilde tiden” til “at gøre noget nyttigt”, eller fra at elske sig selv til at elske hinanden og gøre godt imod hinanden. Så at omvende sig er at vende sig fra ondt til at gøre Guds vilje.

Der er brug for en frelser

Hjertet kender sit behov for en frelser, en der kan redde ham/hende fra denne iboende synd. Overgivelsen til Gud, eller som vi før har sagt, omvendelse, bliver en troens gerning. Tro på at Gud vil fri en person fra syndens magt, så at han kan leve et liv her på jorden, der er velbehageligt for Gud. Den person der har gjort en sådan forpligtelse er blevet en “kristen”.

Så en kristen bliver frelst fra noget—fra noget ondt til noget godt. Dette sker ikke på et øjeblik. En kristen modtager nok syndernes forladelse på et øjeblik, men det er kun begyndelsen på et konstant arbejde for frelse derefter. Efter omvendelsen bliver han lidt efter lidt frelst fra mere og mere af al den synd, der hænger så godt fast ved ham. Han vokser og gror derfor konstant i frelse.

Jesus Kristus, Guds søn, levede et liv her på jorden, der var velbehageligt for Gud. Han overvandt faktisk alle menneskelige synder i Guds kraft. Ved dette blev han vor frelser. Sådan som han levede, kan vi nu også leve i sejr over synd. Til dette formål har han givet os Helligåndens kraft, der vejleder og styrker os til at sejre over det, der stadigvæk binder os, selvom vi er kristne og har omvendt os.

Kristen i forhold til at være religiøs

Jesus sagde, “Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.”

Ordet “kristen” betyder “som Kristus”, eller “at være som Kristus”. Det er derfor noget helt andet end at være religiøs. At være religiøs er det samme, som at være interesseret i religion eller at have religiøse tilbøjeligheder. Der er mange forskellige religioner og mange grader af religiøsitet, selv iblandt de der læser i bibelen. Men at være kristen betyder at følge i Jesu Kristi fodspor, og at være som han var her på jorden. Her lægges der vægt på at udføre, og ikke være hyklerisk.

Jesus sagde, “Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.” Her ser vi, at vi IKKE kommer ind i himmeriget alene på den begrundelse, at Jesus Kristus, den retfærdige, døde for os. Troen på ham skal også resultere i, at vi udøver retfærdighed i vore personlige liv. Matthæusevangeliet 7:21; Andet Timotheusbrev 2;19,22.

Læs mere {link=/no/Oppbyggelse/Innsikt/Characteristics-of-a-Christian om Det der kendetegner en kristen}.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.