Hvilken funktion har Helligånden?

Hvilken funktion har Helligånden?

Helligåndens identitet kan give mange mennesker forskellige spørgsmål: Hvem er Helligånden? Hvorfor har jeg brug for ham? Hvilken funktion har Helligånden?

3 min. ·

Helligåndens identitet kan give mange mennesker forskellige spørgsmål: Hvem er Helligånden? Hvorfor har jeg brug for ham? Hvilken funktion har Helligånden?

I bibelen står der klart skrevet hvem Helligånden er og hvilken funktion Han kan have i vore liv.

Helligånden vil tale til os, specielt gennem Guds ord

Da Jesus tog afsked med sine disciple sagde han, at han ville bede faderen om at sende Helligånden til dem. “Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Johannesevangeliet 14:26. Disciplene behøvede altså Helligånden til at minde dem om hvad Jesus havde lært dem, da han var her på jorden. Nu skal Helligånden tale til os gennem bibelen—Guds ord—på helt samme måde. Derfor er det så vigtigt at læse i bibelen. Helligånden hjælper os, så vi forstår det vi læser. Senere vil Helligånden lære os ting og give os lys, i mange forskellige situationer, specielt ved at minde os om de ord, vi læste i bibelen.

Helligånden vil lære os hvem Jesus virkelig er

"Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden … Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer." Johannesevangeliet 16:12-14.

Da Jesus var her på jorden, skete der en stor frelse i ham. Han åbnede en ny og levende vej for os. Han er vor ypperstepræst, vor forløber. Han er i stand til at hjælpe os i vore prøvelser. Du kan læse om dette i Hebræerne; tag dig tid til at læse dette, og bed om at Helligånden kan tale til dig og forklare dig hvad du læser. Helligånden har mange ting at fortælle os om Jesus, og hvad det betød at han levede her på jorden som en almindelig mand.

Helligåndens funktion: at give os kraft og hjælpe os i kampen mod synden

Før Jesus vendte tilbage til himlen, sagde han “…I skal døbes med Helligånden … Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer.” (Apostlenes Gerninger 1:5-8). I vort kød (vor menneskelige natur) er der kræfter, der er meget stærkere end os selv. Paulus siger: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst … De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. (Galaterbrevet 5:16-25). Helligånden vil give os mere styrke, så vi ikke giver efter for kødets lyster – hver gang vi bliver fristet.

“Vold ikke Guds hellige ånd sorg …” Efeserbrevet 4:30

Helligånden er en person, der gerne vil bo i vore hjerter. Han vil tale til os gennem bibelen. Men hvem læser bibelen med en ægte længsel? Helligånden vil give os myndighed, men hvem vil bruge denne myndighed til at kæmpe mod synden med dets lyster og begæringer? Helligåndens funktion er at hjælpe os, så lad os ikke volde Helligånden sorg, men lad os lytte til ham og være lydige mod ham.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.