Hvilken værdi har et menneske?

Hvilken værdi har et menneske?

Vågn op for alvor og bliv din høje stand bevidst!

3 min. ·

Menneskene er som græs og deres herlighed som blomst på græs. Og alligevel er menneskene så værdifulde, at Gud skal sætte dem over sine hænders gerninger. De er så værdifulde, at englene er udsendt til tjeneste for deres skyld, som skal arve salighed.

Engle tager Gud sig ikke af. Han har ingen frelsesplaner med dem. Da de syndede, tænkte han ikke på hvordan han skulle få dem frelst. Han styrtede dem bare i afgrunden og overgav dem til mørkets huler i varetægt indtil dommen. (Andet Petersbrev 2,4)

Gud sendte sin enbårne Søn til frelse

Sådan var det ikke med menneskene. Dem opgiver han ikke. Han vil ingen synders død, men han har en frelsesplan med dem. De er så værdifulde, at han sendte sin egen, enbårne søn ind i menneskeslægten. Jesus fik som børnene del i blod og kød, og han blev fundet som et menneske i sin færd (Hebræerbrevet 2,14 og Filipperbrevet 2,8.)

Jesus indviede os en ny og levende vej ind i helligdommen, og han er vor forløber. Han lærte lydighed af det, han led. Han er troens begynder og fuldender, og han er vor frelses høvding. Han helliggør, og vi helliggøres. Vi er alle af én, og han skammer sig ikke over at kalde os brødre. Så værdifulde er vi, når Jesus leder os, at det bliver en ære for ham at møde op for sin far, omgivet af os som brødre, Hebræerbrevet 2, 10-12.

Mennesket var alt for værdifuldt til at blive gjort sådan med, når det syndede, som han gjorde med englene. Nej, hvis døden kom ved et menneske, så havde hans frelsesplan været færdig med det samme. Han lod sin søn fødes ind i slægten, så han blev menneskesøn og blev den anden Adam. Den første Adam gik ulydighedens vej til død for hele menneskeslægten. Men den anden Adam gik lydighedsvejen til liv for menneskeslægten. Så de dødes opstandelse er kommet ved et menneske. Første Koritherbrev 15,20-21. Han er den førstefødte af de døde. Johannes´ Åbenbaring 1,5. Nu kan vi frit vælge, hvem vi vil følge.

Kaldt til at blive ligedannet med Kristus

Vi er så værdifulde, at selvom vi er faldet dybt i synd, så kan frelsen i Kristus gøre og til konger og præster med ham. Ja, de helige skal dømme verden og til og med englene. Første Korintherbrev 6,2-3.9-11.

Når frelsen i Kristus er så stor, og Gud har sådanne planer med os, hvor lavt og dårligt er det så ikke for os, at være trælle under vore lyster og lide af bekymring for jordiske forkrænkelige ting? Hvor lavt er det ikke at gå fornærmet, modløs, ond og at leve i utugt og uretfærdighed?

Vi er kaldt til at blive ligedannet med Kristis, for at han skal være den førstefødte blandt mange brødre. Han har talt alle vore hovedhår, og vi ved at alle ting tjener til gode for os. Hvor lavt er det ikke at gå og klage og være utilfreds? Romerbrevet 8,28-29.

Derfor, vågn op for alvor og bliv din høje stand bevidst!

Tilpasset fra artiklen «Hvad er et menneske?», først publiseret i menighedsbladet «Skjulte Skatter», juli 1957
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | brunstad.org

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.