Hvis du virkelig tror på Gud, hvorfor synder du stadig?

Hvis du virkelig tror på Gud, hvorfor synder du stadig?

Fristelser kan virke for store til at modstå. For store, selv for Gud?

Bibelen siger, «Fly ungdommens lyster». Du er ung, så dette bud er specielt til dig. Men i virkeligheden virker det umuligt at holde – fristelsen virker bare for stor. For stor, selv for Gud?

Som alle andre mennesker, blev du født med en natur, der har lyst til at gøre din egen vilje, imod Guds vilje. Bibelen kalder denne natur for «kødet». Følger du tendenserne i kødet – dine lyster – synder du. Nogen gange føles det, som om at du ikke kan gøre for det. Dine tanker drages hele tiden i retninger, som du ved ikke er velbehagelige for Gud – til klage, kritik af andre, seksuel umoral, grådighed, modløshed. Listen fortsætter. Du begynder at undre dig over, hvor Gud er i alt dette, og om han egentlig holder af dig.

Jesus blev fristet ligesom os

Faktisk, i Guds ord, Bibelen, kan vi læse om hans enorme kærlighed til os mennesker. Vi kan også læse om hans enorme had imod synden og dens konsekvenser – så højt, at han sendte Jesus, sin eneste søn, til verden som et menneske, for at frelse os fra synden. Jesus arvede det samme kød som alle andre mennesker, men ved lydighed og trofasthed fornægtede han og dødede lysterne, som boede der, sådan at han aldrig – ikke én gang – gjorde synd.

Vi kan læse, hvordan Jesus blev oprejst fra de døde som bevis på hans enorme sejr over synd og død, og nu er i himmelen med Gud, sin far.

Og så siger Bibelen at Gud har sendt os den hellige Ånd, til at lede, hjælpe og styrke os, sådan at vi også kan gå i Jesu fodspor i vore livsforhold. Der står skrevet, at alle dem, der gør det, også sejrer over synden og døden i sit liv, og Jesus skammer sig ikke over at kalde dem sine brødre! En dag vil han komme tilbage i skyerne for at hente alle sine brødre og søstre, til at tilbringe evigheden sammen med ham i himmelen.

Måden at «undslippe» på

Det er Guds plan med os, men i mellemtiden fristes du stadig. Tilbage til ungdommens lyster, fristelsen som ser ud til at overvælde dine tanker og krop fuldstændig, så du føler, at du ikke kan stå imod. Urene tanker, modløshed, vrede, kritik, forfængelighed – lysterne slæber de hæslige hoveder ind i en tilsyneladende endeløs strøm. Det føles som om, du ikke kan undgå at synde.

Lad os se, hvad Bibelen siger: «De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.» 1. Koritherbrev 10, 13. Udvejen er den vej, Jesus viste os. Når han blev fristet, har han «(…) under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt.» Hebræerbrevet 5, 7.

Som en kristen, en Jesu efterfølger, er det ikke præcis dette du også bør gjøre? Hvor desperat er du efter at blive fri fra ungdommens lyster? Har du bedt om at blive fyldt af den hellige Ånd, sådan at du har kraft til fuldstændig at sejre over lysterne?

Den hellige Ånd vil vise dig synden i kødet. Og den viser dig, hvad du skal gøre: du skal hade lysterne; du skal stå imod dem og fly fra dem. Dit sind må aldrig være enig med, eller give efter for lysterne. Så længe du er i en kamp imod synden, der viser sig i fristelsen, har du ikke syndet! Bibelen kalder denne måde, Jesus viste os at «lide i kødet», og det er den eneste måde at blive fri fra synden på. (1. Petersbrev 4, 1-3).

Troens lydighed giver resultater

Gud er almægtig, og det betyder også at han kan give dig al den kraft, du har brug for, for at blive en sejrherre, men du må ville det, og du må være lydig imod ham, som betyder at tage kampen op imod dine lyster. Dette kaldes «troens lydiged», og dette er de gerninger, der kommer sammen med troen, og gør det hele virkeligt. Det betyder, at du må holde ud. Kampen kan være lang og hård, men Gud har «givet os alt vi trænger til liv og gudsfygt,» (2. Petersbrev 1, 3), og han vil aldrig svigte dig. Tro det! Gør det! Oplev det!

«Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke! Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den?» Rom. 6, 1-2.

Hvis du virkelig tror på Gud, og på hans søn Jesus Kristus, hvorfor synder du så stadig? Der er faktisk ingen grund til at gøre det! 

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.