Hvis vi er frelst ved tro, hvad er så tro?

Hvis vi er frelst ved tro, hvad er så tro?

Det er næsten umuligt at definere tro, men nogle ting er grundlæggende for at forstå begrebet.

6 min. ·

Hvad er tro? Det kan synes som et indviklet spørgsmål, siden tro ikke er synligt eller håndgribeligt og måske betyder noget forskelligt for forskellige mennesker! Vi kan spørge mere specifikt; hvad betyder tro for en kristen? Det er næsten umuligt at definere tro, men nogle ting er grundlæggende for at forstå begrebet.

Tro er, at vælge at tro

For det første bekender den kristne tro sig til en uforbeholden tro på bibelen, Guds ord til menneskeheden – sandt, prøvet og uforandrende. Tro er også fuld og uforbeholden tillid til Gud, til hans kærlighed til mig og til hans kraft til at hjælpe mig, ligemeget hvad der kommer på min vej i livet. “Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.” Hebræerbrevet 11:6.

Tro er et valg. Jeg har brug for tro for at være kristen. Jeg vælger at tro på Jesus Kristus, at han døde for mine synder, og at ved at tro på ham, bliver mine synder tilgivet. Løftet er klart. “For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Johannesevangeliet 3:16. Det er tro på en person der frelser en troende sjæl, ikke tro på en specifik filosofi eller et kodeks med regler.

Enhver kristen vil være enig i at frelse er en gave, ikke noget vi opnår ved egen indsats. “ For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af..” Efeserbrevet 2:8-9. At erkende min synd og omvende mig fra den er første og vigtige skridt. Men jeg kan stadigvæk ikke frelse mig selv! “For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.” Romerbrevet 6:23. For at modtage denne gave skal jeg tro på, og personligt acceptere Guds gave til mig ved hans søn. Syndernes forladelse er en fantastisk begyndelse og giver stor glæde til en sand troende på Jesus. Det er ikke en lille ting at få fjernet syndebyrden og skylden fra min samvittighed!

Hvad kommer bagefter?

Så jeg bliver frelst ved nåde igennem en trosgerning. Jeg vælger at tro. Hvad så? Har jeg stadig brug for tro? Ja! Hvis jeg vil leve et liv der behager frelseren, jeg tror på. Selvom syndeskylden er taget bort, skyldes min iboende synd, at jeg stadig får mange fristelser. Det næste vers i Efeserbrevet 2 fortæller os, hvad Guds tanker er for os efter vor første erfaring af frelse. “For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.” Efeserbrevet 2:10. Så Gud har noget langt bedre og endda mere fantastisk i tanek for os, efter vi har troet på ham for tilgivelse.

Der står også skrevet i Romerbrevet 5:10: “For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever.” Jesu liv var et liv med handling. “Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led.” Hebræerbrevet 5:8. For at blive frelst ved hans liv skal jeg have en tro, som fører til handling. Paulus kalder det troens lydighed (Romerbrevet 1:5).

Jesus er vor store forløber og banebryderen og fyldenderen til vor tro (Hebræerbrevet 12:2). Alle troens helte i den gamle pagt handlede på deres tro. De gjorde noget. Hver eneste af dem troede – og handlede! Ved tro byggede Noah en ark, ved tro var Abraham lydig, og så videre (Hebræerbrevet 11).

Gå til handling!

Johannes skriver enkelt: “I ham var liv, og livet var menneskers lys.” Johannesevangeliet 1:4. Jeg skal vandre i dette lys af Jesu liv – gå til handling! Hvis jeg virkelig ønsker at lyde Guds gode love i livet, fundet i hans ord, finder jeg snart mig selv i en kamp, en kamp mod den synd som lyset åbenbarer. Dette er troens gode strid!

For at vinde denne kamp skal jeg tro på en kraft, der er udenfor mig selv, på Helligåndens kraft, på Jesus som har lovet, at han kan frelse mig helt til det yderste (Hebræerbrevet 7:25). Denne pågående frelse er et troens værk. Det har ingenting med mine følelser at gøre, som kan gå op og ned som en yo-yo. Men når jeg tror på Gud og af hjertet vil lyde, selv imod mine følelser eller menneskelige forståelse, så går Gud også til handling! Han sender nåde og hjælp i rette tid og al ære for frelsen tilhører ham!

Tro åbner døren til et sejrende liv! Ved tro kan vi i sandhed sejre, som han sejrede! “Den sejr, som har overvundet verden, er vor tro.” Første Johannesbrev 5:4. Jeg tror på hans kraft til at frelse. Jeg tror, at når jeg tager mit kors op og fornægter mig selv, som Jesus gjorde, eller som skrifterne også udtrykker det, er “korsfæstet med Kristus,” vil jeg være sejrende over synden og mig selv. “Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” Galaterbrevet 2:20.

Tro er en dyrebar besiddelse! Som vi sagde til at starte med, det er ikke synligt eller håndgribeligt. Dog sagde Jesus til tvivlende Thomas: “Salige er de, som ikke har set og dog tror.” Johannesevangeliet 20:29. Peter skriver også om denne salighed.  “… ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse.” Første Petersbrev 1:8-9. Resultatet af en levende tro er både synlig og håndgribelig! Disciplene så det og rørte det ved Jesus, og vort kald som kristne er at komme til det samme lykkelige og herlige liv – ved tro!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.