Hvor har Gud sin bolig på jorden i dag?

Hvor har Gud sin bolig på jorden i dag?

Gud vil have sin bolig i menneskets hjerte og gøre sit arbejde der.

6 min. ·

Gud vil have kontakt med mennesker

«Bor Gud da på jorden?» Ja, sådan lød spørgsmålet fra kong Salomo, og han siger videre: «Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig; hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget!» Første Kongebog 8,27.

Gud skabte mennesket i sit billede, sådan at han havde forbindelse her på jorden. Men menneskene brød forbindelsen med Gud ved, at de syndede, og de blev stødt væk fra hans åsyn. Men Gud elskede menneskene, og ved Moses fik han bygget et tabernakel, hvorfra han kunne lede menneskene med sine hellige love og bud. De forskellige ting i tabernaklet var lavet af rent guld. Sådan var det med nådestolen og de to keruber, der vogtede nådestolen. Midt imellem disse keruber, ved nådestolen, talte Gud med Aron om, hvad han skulle tale til Israels børn (Anden Mosebog 25,22). Aron var dengang klædt i helligt og rent tøj (Anden Mosebog 28). I denne renhed og hellighed kunne Gud have forbindelse med jorden. Udfra tabernaklet flød der en strøm af velsignelse og herlighed til alle de som rettede sit liv ind efter Guds tale.

En bolig for Gud på jorden: Vort hjerte

Men Gud ønskede ikke at bo i hus lavet med hænder; han ville have sit bosted i menneskehjerter, hvor han kunne udføre sit værk. «For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er Hellig: Jeg bor i det høje og hellige og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at oplive den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte.» Esajas’ Bog 57,15. Det er kun i sådanne hjerter, Gud vil have sin bolig og gøre sin rige gerning.

«Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?» Første Brev til Korintherne 3,16. Tænk hvilken tryghed, kraft og glæde det er at have denne vished. At vide at vort hjerte er et bosted for alt som er godt og ædelt! De fleste hjerter er bolig for alt som er ondt og urent.

«Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.» Johannesevangeliet 14,23. Vi ser, at det kun er på betingelse af en dybt og inderligt kærlighedsforhold, at de vil bo i vort hjerte. Hvis han har fået en bolig i os, vil der gå en strøm af velsignelse ud fra vore liv.

«For dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er: Kristus i jer, herlighedens håb.» Kolossenserne 1,27. Dette har været en stor hemmelighed igennem alle tider. Det almindelige er at bede til Jesus om syndernes forladelse, men det er få som har Jesus boende i sig som en altid vedvarende kraft og herlighed. «… at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter …» Efeserne 3,16-17.

Gud i vore hjerter ved tro

«Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således: »Sig ikke i dit hjerte: Hvem vil stige op til himlen?« nemlig for at hente Kristus ned, eller: »Hvem vil stige ned i afgrunden?« nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? »Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte,« og det ord er troens ord, som vi prædiker.» Romerne 10,6-8.

For de fleste er Kristus højt oppe og langt væk, men ved troen kan vi få ham ind i vort hjerte. Han taler til os ved sin ånd og gør sit ord levende og herligt for os. Det er ikke, at du må og skal, men vi er af de udvalgte som får lov til at leve efter hans ord. Efter sin herligheds rigdom styrker han os med kraft ved sin ånd til vort indvortes menneske, så det bliver fuldt muligt med glæde at gøre hans vilje. Han fylder os med al lyst til det gode, og hans fylde tager mere og mere bolig i os.

«Guds hus på to ben»

«Så er I da … bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden.» Efeserne 2,19-22.

Vi bliver sådanne små Guds huse på to ben som går rundt i denne onde og mørke verden og åbenbarer Guds lys, liv og væsen. Jesus selv er hjørnestenen som har vist retningen for dette herlige og evigt-varende bygværk. Denne retning er at fornægte sig selv, og sige i alle ting: «Se, jeg er kommet for at gøre din vilje.» (Lukasevangeliet 9,23: Hebræerne 10,9).

I denne ånd føjes vi sammen med apostlene og profeterne og alle de hellige til et helligt tempel i Herren. Alle i denne bygning er fast forenet i samme sind og samme mening (Første Brev til Korintherne 1,8-10). Det er ikke noget der først kommer siden, men sådan bliver det allerede her. Der findes ingen modstandere til hinanden i denne bygning. Når basunen lyder, er huset færdigt. Alle disse små huse på to ben forenes og rykkes op som et evigt og herligt tempel. Derfor: «Frem for alt: Vogt dit hjerte …» Ordsprogenes Bog 4,23.

Nøl ikke med at betale prisen: «Opgiv alt!» for at være med som en levende sten i denne bygning!

Denne artikel blev først publiceret under titlen «Bor Gud virkelig på jorden?» i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i juli 1971.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.