Hvordan blive kristen?

Hvordan blive kristen?

Hvad skal man egentlig gøre for at blive kristen? I dette stykke skriver Elias Aslaksen klart og tydeligt hvad der skal til – og det er ikke så kompliceret, som man måske ville tro, bare man vil!

10 min. ·

Hvad skal man egentlig gøre for at blive kristen? I dette stykke skriver Elias Aslaksen klart og tydeligt hvad der skal til – og det er ikke så kompliceret, som man måske ville tro, bare man vil!

Ved at bestemme sig for det

Gud har for længe siden bestemt sig for at tage imod og frelse alle, der kommer til ham. Der er nu op til dig. Så hurtigt du har bestemt dig er sagen i orden. Nogle dage senere kom Felix, ledsaget af sin hustru Drusilla, der var jøde. Han sendte bud efter Paulus og lyttede til hans ord om troen på Kristus Jesus. Men da Paulus begyndte at tale om retfærdighed og afholdenhed og den kommende dom, blev Felix bange og afbrød: »Nu er det nok, du kan gå! Når jeg får tid, vil jeg sende bud efter dig. Apostlenes Gerninger 24, 24-25. Han fik vel sandynligvis aldrig «god tid». Tag dette til skræk og advarsel. En ting er nødvendig! Bestem dig med det samme.

Agrippa sagde til Paulus: »Det er lige ved, at du overtaler mig til at blive kristen. Paulus svarede: »Om det er lige ved eller langt fra, så ville jeg ønske til Gud, at ikke blot du, men alle, som hører mig i dag, fik det som jeg … Apostlenes Gerninger 26, 28-29. Det samme vil jeg sige: Måtte alle som hørte (læste) mig, blive som jeg er – få det så hjerteligt godt!

Det er kun op til dig selv, kære sjæl. Gud kalder på dig, indbyder dig, spørger dig. Vil du, eller vil du ikke? Du bestemmer selv.

Ved at komme til sig selv

Da gik han i sig selv og tænkte: … Jeg vil bryde op og gå til min far … Lukasevangeliet 15, 17 og 18.
Dette er ordentligt betegnende. Når man lever på normal jordisk vis, som en synder iblandt syndere, så er man egentlig ikke ved fuld sans og samling; man er ikke sig selv. Ved at tænke sig om, finder man ud af, at man egentlig ikke lever sådan efter eget ønske. Nej, man er drevet afsted sammen med de andre, drevet med strømmen. Man er kommet til det uden at tænke nærmere over det. Kammerater og veninder har taget en i armen, og så gik det afsted.

Hvorfor skal du være ulykkelig, fredløs, håbløs og have en dømt dårlig samvittighed, og gå væk fra Gud? Han vil jo så gerne tage imod dig!

Ved at tænke sig om, vil man sige helt ligesom den fortabte søn: Hvorfor skal jeg have det sådan? Jeg behøver jo ikke have det så dårligt! – Nej, hvorfor skal du være ulykkelig, fredløs, håbløs og have en dømt dårlig samvittighed, og gå væk fra Gud? Han vil jo så gerne tage imod dig! Stå op og gå til ham, så går dette ord i opfyldelse: Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Lukasevangeliet 15, 32.

Ved at erkende og bekende sin synd

Syndens løn, eller straf, er døden (Romerbrevet 6, 23). Det er synden, der laver skilsmisse imellem os og Gud. Jesus kom for at borttage vore synder, og for at gøre ende på dem. Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. Første Johannesbrev 1, 9. Når du bekender din synd, bliver du renset. Så bliver du en kristen. Så er begyndelsen gjort. Al din synd bliver så, ligemeget hvor stor den er, udslettet på et eneste øjeblik!

Ved at bede – om frelse og hjælp

Det enkleste ord i hele bibelen, er dette: for »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«. Romerbrevet 10, 13. Når man påkalder hans navn, så viser dette, at man tror på ham. Jesus siger: Bed, så skal der gives jer. Matthæusevangeliet 7,7. Og Jakob siger: I opnår intet, fordi I ikke beder. Jakobsbrevet 4,2.  Det er ret enkelt at blive frelst. Der behøves ingen ceremoni. Ordlyden er ligegyldig. Du kan for den sags skyld godt udtrykke dig forkert eller bagvendt. Gud forstår dig nok. Du kan sige: «Tag imod mig som jeg er», eller hvad du vil.

Alt som vi beder om efter hans vilje, det får vi. Og det som først og fremmest er hans vilje, det er, at al vor synd bliver udslettet, og derefter at vi får kraft til at sejre over synden. – Du bliver en kristen ved at skaffe dig et nyt hjerte, og det skaffer du dig ved at bede om det. Så giver han dig det.

Ved at holde fast på hvad Guds ord siger

Læs bibelen! Vær ikke bange for at læse i verdens bedste og mest indholdsrige bog! Det, der står der, kan omskabe dig totalt. Det, der står der, er sandhed. Og det er ikke kun bogstaver, men der er ånd og liv i ordene. Tag Gud på ordet! Hold fast på hvad ordene siger, så bliver du en kristen i ånd og sandhed.

Det der i følge den bibelske lignelse faldt i den gode jord, det var de som hørte (eller læste) ordet, og passede på det. Lukasevangeliet 8,15. At passe på det, eller at holde fast på det, er det samme som at tro det. Skriften er fuld af sådanne ord, der indeholder netop hvad du behøver, hvad du længes efter, det som vil glæde og være nyttigt for dig. Bare læs! Og du vil snart beklage dig over, at du ikke tidligere begyndte at læse i denne vidunderlige bog. Bøgernes bog! Det er en uudtømmelig kilde.

Tag Gud på ordet! Hold fast på hvad ordene siger, så bliver du en kristen i ånd og sandhed

Bare ikke misforstå det sådan som så mange har gjort. Du gør ikke Gud nogen tjeneste ved at læse i den. Der er i og for sig ingen guddyrkelse i at læse i den. Du skal læse for din egen skyld. Det der har betydning er, at du får hvad du behøver, at du holder fast på det du læser. Så bliver du en kristen.

Ved at hejse rent flag

Det der gør, at så mange hundrede og tusinder ikke kommer ind i Guds rige, ikke bliver kristne, er at de afstår fra at bekende Jesu Kristi navn for menneskene. De er sådanne «Nikodemus-er», der kommer til Jesus midt om natten, når ingen ser eller hører dem, men som ikke tør når nogen ser eller hører det. (Johannesevangeliet 3,1-2)

De bange og feje skal være udenfor og dele skæbne med alle slags ugudelige og vanhellige. Johannes' Åbenbaring 21,8. Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene. Matthæusevangeliet 10, 32 og 33. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Romerbrevet 10, 10.

Der er altså ikke snak om, at der kan blive frelse, før man bekender Jesus Kristus med sin mund! Hvis du tror med hjertet og bekender med din mund, så er du blevet en kristen. Lige præcis her sidder den store mængde fast. De har det for sig selv, siger de. Men det er egentlig ikke sandt; for de har det slet ikke.

De beder i det skjulte, siger de, og det har Jesus jo selv anbefalet. Hvis man gransker det nøjere, så viser det sig desværre, at heller ikke dette er sandt. Hvordan kan man vide det? Jo, ganske enkelt! Lad os bare læse Jesu ord: Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Matthæusevangeliet 6, 6.

Hvis du tror med hjertet og bekender med din mund, så er du blevet en kristen

Altså, når der ikke sker en forandring i det åbenbare, så har du ikke i sandhed bedt i det skjulte! Så den går ikke, min kære ven.

Når du nu går ind i dit kammer, låser din dør og beder om stor frimodighed til at bekende Jesu navn for menneskene, som bibelen tydeligt påbyder, og Gud så lønner dig i det åbenbare – hvordan går det så? Da bliver «Nikodemus» en kristen i ånd og sandhed. Gør da sådan, kære ven!

Ved hel udskillelse

Man kan ikke kæmpe på begge sider af fronten samtidigt; man kan ikke være både for og imod. Vælg i dag hvem du vil tjene! Du bliver kristen den dag, du bevidst tager helt afstand fra alt det, som du ved er synd, og fra alle som holder fast ved synden – så du tydeligt lader dem forstå, at du er gået ud fra dem, at du ikke længere er en af dem.

Uden undtagelse, uden at skåne skal dette gennemføres. Ikke de fineste og ømmeste slægtsbånd kan i den mindste grad ændre dette. Guds ord om dette er tindrende klare og meget stærke. … hvad har lys til fælles med mørke? … eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? … Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer. Andet Korintherbrev 6, 14-17.

Du bliver kristen den dag, du bevidst tager helt afstand fra alt det, som du ved er synd

Vi skal selvfølgelig blive på vor post i det jordiske, i ægteskabet og i vort jordiske arbejde, osv. (med undtagelse af, at vort arbejde er direkte ugudeligt); men i vor ånd skal vi være udskilt fra dem, ligesom vi i vort arbejde kun gør det, som er ret og rent i Guds øjne.

Sig slægt og venner farvel, eller måske bedre sagt adjø («adjø» betyder: «til Gud»!), og ønsk dem velkommen efter! Så gør du godt både imod dig selv og imod dem.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
Uddrag af hæftet «At være kristen», 1936

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.