Hvordan du personligt kan være uden plet eller rynke

Hvordan du personligt kan være uden plet eller rynke

Personlig troskab fører til …

5 min. ·

Når du tænker på verden i disse tider, vi lever i, er det ikke svært at se at der er mange som lider. Krig, fattigdom, uskyldige lider, osv. Det kan få os til at undre os over: hvornår vil det ende? Hvor længe vil Gud tillade at det fortsætter?

Men vidste du, at der er noget, du kan gøre for at forkorte disse onde dage?

“Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme …” Andet Petersbrev 3:11-12.

Det er ved gudsfrygt, at vi kan fremskynde Guds dags komme. Som disciple skal vi komme til fuldkommenhed i Kristus, så der hverken er plet eller rynke i os“… for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri.” Efeserbrevet 5:27.

Med den styrke og vejledning Gud giver os ved Helligånden, kan hver enkelt af os leve uden af begå bevidst, forsætlig synd. Med den styrke og nåde er vi i stand til at overvinde synden i vort kød, når vi bliver fristet, til den grad vi er lydig mod det lys og den forståelse, Gud har givet os. Des mere trofaste og lydige vi er, des hurtigere vil det arbejde, han har beredt for os, blive fuldført (Efeserbrevet 2:10). Ved dette “hellige og lydefrie” fremskynder vi hans komme.

Læs mere her: Hvad vil det sige at frygte Gud?

Uden den mindste plet eller rynke

Paulus sagde det sådan: “Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det …” Han taler her om at være fuldkommen, som Jesus er fuldkommen; at komme til hele Guds fylde (Kolossenserbrevet 2:9; Matthæusevangeliet 5:48). Sludder, tænker du måske, ingen af os kan være fuldkomne. Men Paulus siger, at han “… strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 3:12-14.

Hvordan er det muligt for os at komme dertil, hvor vi ikke har den mindste plet eller rynke? Hvad betyder det overhovedet?

Hverken at have den mindste plet eller rynke betyder ikke, at vi ikke har synd, som vi tydeligt ser i Første Johannesbrev 1:8. Vi har alle synd, som vi stadig er ubevidste om, som Gud ikke har givet os lys over, fordi han kun viser os den del, vi kan tåle af gangen. Den synd som han endnu ikke har vist os, giver os ikke pletter eller rynker.

Men det som er skyld i pletter og rynker i os, er ulydighed. Hvis Gud har talt til os igen og igen om noget, vi skal sejre over, hvis han har givet os lys over noget, og vi ikke gør noget med det, men tillader den synd at forblive aktive i os, så får vi “pletter” og bliver rynkede. Det gør, at vi ikke passer ind i den herlige menighed, han vil danne til sig selv. Vi skal gøre noget, når han viser os noget i os selv; vi skal kæmpe og komme til sejr over den synd.

Fuldkommen i Kristus

Vi skal ikke stå til regnskab for den synd, vi ikke er bevidste om. Men vi snyder os selv, hvis vi tror, vi kan sige, “Ja, jeg vidste om den synd i mig selv, men Jesu retfærdighed dækker mig, så jeg ikke skal stå til ansvar for det. Jeg overvinder ved tro på hans fuldbragte værk på Golgata, ikke ved noget jeg kan eller skal gøre.

Ved Jesu offer kan vi selvfølgelig modtage ufortjent tilgivelse for synder vi har begået og begår. Men den frelse opnået ved tilgivelse er kun begyndelsen på en discipels liv. Jesus åbnede en vej, til frelse fra synd, for os. Denne vej, den vej som Paulus løb på, fører til målet: at være fuldkommen i Kristus så langt, som vi har lys. Denne vej fører helt til Guds trone (Hebræerbrevet 10:19-22). Der modtager vi al den barmhjertighed og hjælp, vi skal bruge for at overvinde synden (Hebræerbrevet 4:15-16). Helligåndens kraft, som Jesus sendte til os, efter han havde åbnet denne vej, er hvad som gør os i stand til at være “… mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os.” Romerbrevet 8:37.

Det er kritisk, at vi kæmper for dette mål og for at være trofast så langt, som vi har lys over synden i kødet. Ingen af os kan gøre mere, end vi forstår at gøre. Men vi kan være 100% trofaste til at gøre, det vi forstår. Så kan Gud give os mere lyd og forståelse, som tiden går, og hvis vi er trofaste til at være lydige, så vil den jagt efter retfærdighed fremskynde Guds dags komme.

“Hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder – for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger.” Johannes' Åbenbaring 19:8.


Denne artikel er inspireret af en tale af 
Kåre J. Smith d. 21. Januar, 2019.

Du er måske interesseret i at læse mere på vor temaside “Kristenlivet – udvikling”.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.