Hvordan finder jeg Guds vilje for mit liv?

Hvordan finder jeg Guds vilje for mit liv?

Hvad er Guds hensigt med mig? Hvad er Guds vilje for mit liv?

2 min. ·

Hvad er Guds hensigt med mig? Hvad er Guds vilje for mit liv?

Gud siger: «Elsker I mig, så hold mine bud.» (Johannesevangeliet 14, 15) Guds vilje er i hans ord, hans bud. I den nye pagt skriver Gud sit bud i mit hjerte, og disse bud har for meste med mit indre liv at gøre, ikke mine ydre omstændigheder. På denne måde, ligemeget om jeg er gift eller single, ligemeget hvor jeg arbejder eller bor – så er lydighed mod Guds ord det allervigtigste.

Alle har forskellige evner, som placerer dem i forskellige erhverv og forskellige livsforhold. Uafhængigt af min situation står jeg overfor min egen vilje, som går imod Guds ord. Gud ser efter folk, som elsker ham nok til at adlyde ham i stedet for at gøre sin egen vilje. Det er naturligvis let at være så optaget af det, jeg er i gang med, at jeg glemmer at adlyde Guds bud. Guds ord siger for eksempell: «Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt …» (Efeserbrevet 4, 31). Ligemeget om jeg laver vejarbejde, arbejder i en fastfood-restaurant eller plejer en alvorlig syg person – hvis jeg bliver vred på min kollega midt i det hele, så er jeg kommet udenfor Guds vilje.

Guds vilje er, at jeg bliver fri fra min menneskelige natur, min egen vilje, og at jeg følger de bud, han skriver i mit hjerte. «Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden …» (Efeserbrevet 4, 32). Det er ikke min naturlige tilbøjelighed, men Gud har befalet mig at leve sådan – Guds vilje for mig er et liv, hvor synden ikke har noget magt over mig!

Det er umuligt at gøre Guds vilje i min egen styrke, men når hele mit hjertes ønske er at adlyde hans stemme i stedet for mig egen, så er han der, og han giver mig kraft til at udføre hans vilje!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.