Hvordan hævn mod synden kan gøre dig til en sejrherre

Hvordan hævn mod synden kan gøre dig til en sejrherre

Er du syg og træt af at være slave for dine lyster, selvom du ved at det er forkert? Du har brug for hævn – et rent, indgroet had mod synden i dit liv!

7 min. ·

Har du en synd som har plaget dig i flere måneder nu og med årene? Er du syg og træt af at være slave for dine lyster, selvom du ved at det er forkert? Du har brug for hævn – et rent, indgroet had mod synden i dit liv!

"Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge."1. Petersbrev 5,8.

Vi ved at kristendom er krig. Vi ved at vore fjendes eneste mål er at myrde, stjæle og ødelægge. Og han har haft tusindvis af år i praksis. Alle vi kristne har lidt tab i djævelens hænder på en eller anden måde.

Mange af os har tabt tid fra vores liv som vi aldrig vil få tilbage, tidsbrug hvor vi har været slaver under synden og fulgt lyster og begæringer som Satan frister os med. Nogen af os har mistet venner og familie til djævelens indflydelse, nogen nær os vælger at vende ryggen til Gud for at leve efter deres egen vilje og begæringer. Satan tager og tager så meget, han kan. Han er en bedrager som vil vende hele verden væk fra Gud. Men det er fuldt muligt at stoppe ham i hans spor og sende ham på flugt i modsat retning.

Vend kampen

Kampens bølger kan ændre sig i det øjeblik, du indser sandheden der findes i Guds Ord.

"Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå." Efeserbrevet 6,13.

"Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft." 2. Korintherbrev 2,14.

En kristen er en Guds soldat med alle himmelens kræfter bag dem for at knuse og erobre fjenden, indtil han ikke er andet end støv under vore fødder. En kristen kan ruste sig til kamp ved at læse sin Bibel og bede til Gud i frygt og bæven, og dermed få de våben de har brug for til at vende kampen mod Satan og få ham til at lide nederlag.

Hvis du har lidt tab og nederlag i hænderne på djævelen, hent Bibelen og gør dig klar til krig. Forpligt dig til at adlyde Gud, uanset hvad. Bestem dig for at du vil gøre alt for at stå, og så stå. Det er ikke Guds hensigt at vi skal slides væk i nederlag, slave for vores synd. Men vi kan føre krig mod djævelen – en vindende krig, en krig for fuld frihed fra al bevidst synd!

"Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster…  Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden." Romerbrevet 6:12,14.

Tag hævn over synden

Nu er det tid for krigerne i Gud til at tage sin hævn over synden. Tænk på alt, som Satan har taget fra dig, alt det han har ødelagt. Er det ikke nok? Har det ikke været længe nok? Har du ikke brugt nok af dit tidligere liv til at gøre hedningernes vilje? (1. Petersbrev 4,3) Har du ikke betalt en stor nok pris for synden?

Ikke mere synd! Det er ikke engang et alternativ!

"For en hævndag var i mine tanker, og mine løskøbtes år var kommet." Esajas 63,4. Lad den samme hævnens dag komme ind i dit hjerte som var i Jesu hjerte. Lad den samme ånds vrede over djævelen komme ind i dig som Jesus var besat af hele hans liv! Ikke mere synd! Det er ikke engang et alternativ!
Vælg i stedet for at nægte dine syndige lyster og begæringer og sig "nej" til dem! Hver eneste gang! Giv dig selv det løfte at Satan vil lide nederlag hver eneste dag fra nu af! Nok er nok. Han kan have vundet en række sejre før, men nu har han en fjende i dig. Vend smerte og vrede og tristhed over alt det han har stjålet fra jer til beslutsomhed, tro og iver mod Satan.

Når du fylder dig selv med denne retfærdige harme og gudfrygtige iver, som brændende ønske om at give Satan løn for det han har ødelagt, så vil dit liv virkelig træffe et vendepunkt. Derefter kan du virkelig slå tilbage.

Montér et modangreb

"Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned." 2. Korintherbrev 10,4. Som mennesker er vi meget svage skabninger. Satan er et mægtigt væsen, en falden engel, som havde kræfter langt uden for, hvad vi forstår. Det er alt for let at glemme, at vi har tilgang til strøm også. Satan kan blive stærk, og lyster og fristelser der plager os kan virke uoverkommelige, men Gud er skaberen af hele universet og alt i det. Han har magt til at gøre det, han ønsker. Og det han ønsker, er at hjælpe os med at overvinde djævelen.

Så monter et modangreb på Satan. Lad ham betale for al den smerte og lidelse han har bragt til denne verden. Og måden du gør det på er ved at kæmpe mod synden i dit eget liv. Gå i gang med at rydde op i alle onde tanker og ønsker som stiger op i dig, og sig "nej" til dem, så de ikke vokser. (Kolossenserne 3: 5)

Fyld dig med Guds Ord. Tilbring tid med at læse Bibelen. Tænk på de andre. Bed for de andre. Bed for dig selv. Bliv en kriger i bøn, kæmp for dine brødre og søstre med stærke skrig og tårer, så Satan ikke vil få herredømme over dem.

Vær et lys i mørket. Tal om Guds Ord. Lev et liv i sejr over dine egne syndige tilbøjeligheder, så uanset hvor du går, fjerner du skyggerne af Satans korruption og spreder evangeliet om lys og håb! Vær en som hindrer og afslører alle Satans planer og tegninger. Satan har kun magt så langt folk giver efter for hans planer.

Der er mange måder at være en Kristi kriger på, men det hele kommer tilbage til dette: Lydighed mod Gud. Han er generalen af hærene i himlen, og det inkluderer dig, ydmyge fodsoldat. Vi ville ikke have en chance mod Satan uden ham. Men når vi følger hans ordre, uanset hvad det måtte være, har djævelen ikke en chance.

"I øvrigt: Vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndehær i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, så I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. 

Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden …" Ef 6: 10-18.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.