Hvordan jeg tog det rigtige valg for min fremtid

Hvordan jeg tog det rigtige valg for min fremtid

Der er tider, hvor vi bliver konfronteret med at skulle vælge, hvilken retning livet skal tage, på livets vej.

“Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve … elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv …” Femte Mosebog 30:19-20.

Når man er ung er der ofte tider eller muligheder som kan virke både attraktive, uskyldige eller harmløse, men som efter nærmere udforskning kan indeholde mange farer. Hvis vi tager valg uden at se bag facaden, kan det resultere i et stort anger og ingen chance for at tilbagetrække frugten af ens valg. Derfor er det så fantastisk, at Gud, som har kaldt os før verdens grundvold blev lagt, har lagt noget ned i vort hjerte, så visdom kan blive åbenbaret og handlet efter på det rigtige tidspunkt, hvis vi er lydige. “Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil …” Første Brev til Korintherne 4:5. Når jeg ser tilbage, kan jeg glæde mig over, at Gud lagde det i mit hjerte at tage det rigtige valg ved en skillevej, da jeg var ung.

En nyt eventyr

Gud havde hans hånd over mig helt fra starten af mit liv. Jeg havde en rigtig god og kristen opvækst og på et tidspunkt, udfyldte jeg endda en ansøgning til et bibel-college om at blive missionær. Jeg elskede virkelig mennesker og ønskede at fortælle dem om min ven, Jesus.

Som ung kvinde blev jeg spurgt om at være repræsentant i en sports-relateret skønhedskonkurrence. Et tilbud om at opleve noget ud over det enkle hverdagsliv jeg havde var tiltrækkende, og endda smigrende. Da jeg fortalte mine forældre det, reagerede de først med entusiasme og interesse. Der var ikke noget som fik alarm-klokkerne til at ringe. At deltage i sport var jo sundt og godt for en ung, sporty pige.

Jeg accepterede tilbuddet, og tingene startede som et stort eventyr. Så en dag fik jeg de uventede og overraskende nyheder: “Du er blevet udvalgt som en af de otte finalister til at konkurrere i Miss Outdoors of Canada contest.” Først lød det spændende; indtil nu havde alt faktisk været virkelig sjovt!

Men nu blev komiteens “forventninger” fremlagt klart. Først fortalte de mig om de mange fordele. Det var det sidste krav som fik mig til at vågne op, og fik mig til at se bag facaden på dette eventyr!

Hvad var det, som var så chokerende?

Et år dedikeret og til rådighed for at repræsentere the National Sportsmen Association, fra kyst til kyst, hvor som helst de besluttede at sende mig hen.

Pludselig følte jeg mig fanget!

Tage det rigtige valg

At være kommet så langt gjorde at der var et pres for at fortsætte, og frygt for hvad andre ville tænke greb mig! Men tanken om at stå til deres rådighed plagede mig så meget, at jeg ikke kunne sove. Op til dette punkt havde det været uskyldigt og endda sjovt. Men at gå videre som en træl, så at sige, for ukendte, dog sikkert velmenende mennesker satte en stopper i min ånd.

Den nat blev jeg ved med at bede til Gud om at hjælpe mig! Der står skrevet i Salmernes Bog, at Guds engle har slået lejr om de som frygter ham. Den vished gjorde udfaldet for mig! Som bønnesvar gav Gud mig frimodighed til at tage den beslutning, som var bedst for min fremtud. Jeg droppede ud af konkurrencen.

Konkurrencens arrangører lagde et stort pres på mig, og gjorde det ikke let for mig. Dog havde Gud vist mig nok, så jeg frimodigt kunne sige NEJ! Gruppepres kan være en af vore største fjender, og når vi giver efter for andres krav, kan vi ikke se, hvad Gud prøver at holde os fra eller føre os til. “Hvordan skal I kunne tro, når I vil have jeres ære fra hinanden og ikke søger æren hos den eneste Gud?” Johannesevangeliet 5:44.

Så der er tider, hvor vi bliver konfronteret med at skulle vælge, hvilken retning vi vil tage på livets vej. Man kan få attraktive, synlige præmier og løfter, men i sidste ende, er vi bundet. Den anden vej, hvis vi tager den, er måske mindre berejst med færre håndgribelige priser, men den fører til frihed. Jeg mærkede en stor lettelse ved mit valg og ved at holde mig fri fra andre menneskers plan. I stedet bandt jeg mig til Guds plan. Det er nu 55 år siden, det valgt blev taget. Jeg giftede mig med en gudfrygtig mand og blev en glad mor til 15 børn, og bedstemor til 88 børnebørn! Jeg er taknemlig for, at Gud gave mig nåden til at vælge et liv med ham hellere end et flygtigt øjeblik med herlighed og berømmelse.

“Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.” Ordsprogenes Bog 3:6.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.