Hvordan kan jeg overbevise mine venner til at blive kristne?

Hvordan kan jeg overbevise mine venner til at blive kristne?

Når det kommer til at overbevise nogen om at blive kristen, er et trofast liv meget talende.

5 min. ·

Intet på jorden kan sammenlignes med vores herlige kald som kristne – at være delagtige i guddommelig natur! Kaldet at efterfølge Kristus på alle måder, og dermed få del i disse store og dyrebare løfter. Et liv i trofasthed fører til et liv med rig, evig belønning, og Gud giver alt som er nødvendigt, for at opnå et sådant liv. Det er et kald, som er værdt at opgive alt for.

“Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; v4  og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur” (Andet Petersbrev 1:3-4)

Blind for sandheden

Når vi lærer storheden i vores kald at kende, får det os til at ville have vore nærmeste med os på denne vej til evig glæde. Så vi kan blive frelst fra “det bedrag som er i verden igennem lysten.” Det er hjerteskærende at se, hvordan Satan har forblændet sandheden for dem, så at de ikke kan se deres nød for Gud. Så at de ikke kan se, at den vej hvor man følger sine lyster, virkelig fører til fordærvelse.

Satan er en mester til at manipulere. Han lyver, han bedrager, han får det til at virke mindre syndigt, så mennesker ikke kan se den skade, den forårsager. Han er snedig; en ulv i fåreklæder. Han får synden til at se attraktiv og uskyldig ud. “Kun denne ene gang. Det er ikke så slemt. Tænk hvor godt det vil føles! Det kommer ikke til at skade nogen.” Hvordan kan vi få dem til at forstå, at det er så meget vigtigere end det? At løgn, forfængelighed, snakke dårligt om andre, osv., at alle disse ting, som virker så harmløst, egentlig skader vor ånd for evigheden? Men hvordan kan dette gøres? At prøve at overtale dem med ord kan ofte lede til argumenter, frustration og ødelagte forbindelser. Mennesker skal værdien ved at være kristen. At forkynde, uden at have et liv at vise, er nyttesløst.

Lad dit lys skinne klart

“Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.” (Jakobsbrevet 1:12)

Når vi er urokkelige i vor længsel efter at overvinde Satan og synden, vil der ske en forvandling i vore liv.

For at vi skal modtage denne livsens krone, og dermed vise vore venner og familie værdien ved at leve dette liv, skal vi arbejde, kæmpe, bede og være 100% trofast til at være lydig, når Gud udpeger, hvor jeg skal rense den synd, som vi bliver fristet til. “Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse.” (Første Petersbrev 2:1) Så alvorligt skal vi tage det.

Når vi er urokkelige i vor længsel efter at overvinde Satan og synden, vil der ske en forvandling i vore liv. Andre vil se, at der hvor vi før reagerede med utålmodighed, er vi nu tålmodige. Hvor vi før kun plejede at tænke på os selv, tænker vi nu kun på andre. Hvor vi før snakkede ondt om andre, siger vi nu kun gode og milde ting. Når de ser dette, ved de, at der sker noget i vore liv. De kommer til at se resultatet af et liv i troskab. Det er, det liv vi lever, som taler mest til dem. Det er dette, som vil få dem til at se, at det liv de lever, ikke er nok. Dette er et liv, som virkelig tilfredstiller mig, hvis jeg sammenligner med et liv, hvor jeg konstant søger efter noget mere.

“Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.” Matthæusevangeliet 5:16

En effektiv missionær

Når vi renser os selv fra synden og modstår djævelen, så kommer vi nærmere Gud (Jakobsbrevet 4:7-8). Når vi har denne forbindelse med ham, kan han give os de rette ord at sige til dem. Men dette kan ikke ske uden et liv bag vore ord. Hvis vi ikke lever dette liv, kan vi ikke være missionærer.

Og vi kan bede for dem! Bede om at Gud vil åbne deres øjne, så de kan se deres nød! Det er ikke for ingenting, at der står “En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.” (Jakobsbrevet 5:16)

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.