Gå til indhold

Hvordan kan jeg skinne som et lys i verden?

Jeg kan leve på en sådan måde, at Gud bliver herliggjort igennem mig!

“I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.” Matthæusevangliet 5:14.

Som kristen kan jeg spørge mig selv, passer dette vers virkelig på mit liv? Når jeg tænker på, hvordan jeg er på arbejdet, og hvordan jeg behandler forskellige mennesker, som jeg møder igennem dagen, kan jeg så virkelig sige, at jeg skinner som et lys i denne verden?

Dette vers hentyder ikke kun til ydre ting, som at være en der ikke åbenbart bander eller snyder, men til min indre arbejde, som kan have resultater der kan ses af mennesker omkring mig. Når nogen reagerer hårdt eller uhøfligt imod mig, når jeg synes, jeg handler med gode intentioner, hvordan reagerer jeg så?

(Artiklen fortsætter efter videoen)

Reagere i situationerne

Jeg begynder min arbejdsdag med de bedste intentioner, fast besluttet om at jeg kun vil reagere med godhed og tålmodighed mod mine kollegaer og vore kunder. Tingene går som planlagt; vi arbejde alle hårdt med de pressede opgaver vi har liggende i bunker på bordet, indtil en medarbejder kommer ind på kontoret, tydeligt stresset, og begynder at reagere uhøfligt mod alle han møder.

Stemningen skifter pludseligt. Nu virker alle til at være stressede og på kanten. Når jeg konfronteres og beskyldes for en fejl, som ikke var min, kan jeg mærke irritationen bruse frem inde i mig. Jeg har et split-sekund til at tage en beslutning. Jeg vil med det samme forsvare mig selv, tale tilbage i et stolt og irriteret toneleje, og vise denne kollega at han tager fejl. Tankerne bombarderer mig, undrende over hvorfor denne person er sådan et problem, hvorfor han altid skal reagere på denne måde, og hvorfor de skal behandle mig sådan uden nogen grund. I stedet beder jeg en hurtig bøn, og spørger Gud om at hjælpe mig, vel vidende om at jeg ikke kan reagere på en god måde uden ham.

Jeg mærker en stille, mild og kærlig stemme der taler til mig, der minder mig om at stoppe og spørge, hvordan vil Gud, at jeg skal reagere nu? “Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.” Kolossenserbrevet 3:12. Jeg indser, at jeg skal reagere med inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed og mildhed, og er ikke enig med den irritation og forsvarsmekanisme jeg mærker inde i mig.

Vær opmærksom!

Hvis jeg arbejder med altid at være årvågen og er klar over hver tanke, og dømmer mine intentioner, kan jeg se klart, at jeg kommer til kort igen og igen, sammenlignet med Kristi sind (Filipperbrevet 2:5). Men hvis jeg er fast besluttet og ydmyg, og beder Gud om hjælp, oplever jeg, at jeg ikke behøver at give efter for mine naturlige reaktioner i disse intense situationer. “Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” Hebræerbrevet 4:16Jeg skal bede til Gud om styrke, før disse situationer eskalerer, når jeg mærker, at jeg ikke er i stand til at reagere på den måde, jeg havde besluttet mig for. Gud er der altid for at hjælpe mig.

Når Gud kommer med hjælp, betyder det ikke, at jeg pludseligt føler mig glad og at tingene føles “lette.” Jeg skal lide for ikke at reagere på den måde, som min natur ønsker. Han vil altid bære mig igennem situationen, hvis jeg er villig til at lide og bede om hans hjælp. Så kan jeg opleve forandring.

Hvis vi lever for Gud og ikke for os selv (vor egen ære, følelser, naturlige reaktioner, osv), så skal vi leve velbehageligt for ham i alle situationer og leve som tjener for ham, som Jesus gjorde. Dette ligger langt fra at gengælde nogen, som jeg synes behandler mig dårligt. Hvis jeg ydmygt og ærligt erkender den måde, jeg efter naturen er, så er det pludseligt ikke så svært at betragte de andre som langt bedre end mig selv, ligemeget hvordan de opfører sig eller behandler mig (Filipperbrevet 2:3). Hvordan kan jeg tillade mig at være fornærmet, sur eller svare igen og reagere hårdt mod nogen, som har gjort noget mod mig?

Giv agt på dig selv

Når vi møder Gud i slutningen af vore liv, skal vi stå til regnskab for os selv; for hvad vi har gjort med de situationer og den tid, Gud har givet os. Gud er ikke interesseret i, hvordan jeg behandlede mennesker, baseret på hvor gode de var mod mig. Han vil være interesseret i, om jeg gav mit liv i enhver situation, sådan som Jesus gjorde, da han var her på jorden.

“Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.” Matthæusevangeliet 5:16. Jeg er kaldt til at være et lys i denne verden; et lys på min arbejdsplads. Hvis jeg ser på mine egne reaktioner og dømmer mig selv i stedet for at tænke på, hvordan andre burde reagere, kan jeg bevare denne himmelske fred og glæde i mit hjerte, og rense mig selv mere og mere fra synden og fra mine naturlige tendenser hver dag. “Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig.” Første Timotheusbrev 4:16Det er mit håb, at mennesker vil være i stand til at mærke noget anderledes ved mig på arbejder, og hvor jeg ellers er. Jeg vil komme helt fri fra at reagere ifølge mine naturlige tendenser af irritation og stolthed, og tillade mennesker at se det arbejde Gud har været i stand til at gøre i mig, og forherlige ham!

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

At være kristen

At være kristen er et meget dybere liv, end bare at bede Jesus om at komme ind i ens hjerte og tro på syndernes forladelse. Det er et liv i udvikling og vækst i det som er af Kristus. Dette hæfte præsenterer meget tydeligt og enkelt, det som er grundlæggende i et kristent liv.

Følg os