Hvordan kan jeg takle skyldfølelse som kristen?

Hvordan kan jeg takle skyldfølelse som kristen?

Jeg får skyldfølelse hvis jeg har dårlig samvittighed. Min samvittighed fortæller mig hvad der er rigtigt og forkert, og jeg må aldrig handle imod min samvittighed. Hvis jeg har gjort det, skal jeg bede Gud om tilgivelse, acceptere det ved tro og ikke synde mere.

Jeg får skyldfølelse hvis jeg har dårlig samvittighed. Min samvittighed fortæller mig hvad der er rigtigt og forkert, og jeg må aldrig handle imod min samvittighed. Hvis jeg har gjort det, skal jeg bede Gud om tilgivelse, acceptere det ved tro og ikke synde mere.

Jeg skal også sikre mig at min samvittighed er på linie med Guds vilje, så den ikke fordømmer mig unødvendigt, samtidig med at den bliver mere enig med det som virkelig er Guds vilje i mit liv.

Hvad er samvittighed?

Alle har en indre følelse for hvad som er rigtigt og forkert, en “indre stemme” der evaluerer mine tanker, ord og gerninger. Denne “indre stemme” kaldes min samvittighed, og den informerer mig om noget er moralsk rigtigt eller forkert.

Dog er min samvittighed ikke noget konstant der aldrig forandrer sig. Den er dannet og udviklet i mit miljø, mine oplevelser og min forståelse. Derfor er samvittigheden forskellig hos alle mennesker og den kan ikke bruges til at have “det sidste ord”.

En ren samvittighed—minimumskravet for indre fred

Ikke desto mindre er minimunskravet for at have fred med Gud en ren samvittighed. Jeg må aldrig under nogle omstændigheder handle imod min samvittighed, fordi det er det samme som at synde bevidst. En ren samvittighed betyder at jeg lever perfekt i følge det lys (den forståelse) jeg har.

Hvis jeg har syndet bevidst, skal jeg bede Gud, og hvis nødvendigt, mennesker om tilgivelse. Mine sager skal også gøres op før jeg kan gøre fremskridt i mit åndelige liv.

“Skyldig” selvom du er blevet tilgivet?

Som kristen kan jeg føle mig skyldig, også efter jeg er blevet tilgivet. Anklageren Satan kan blive ved med at anklage mig for fortidens synder. Der skal jeg stå imod ham og henvise ham til Jesus som har slettet min skyld. Jeg skal også slutte med at synde, hvis jeg vil komme fri fra skyldhedsfølelser.

En meget følsom samvittighed

Jeg kan som kristen føle mig skyldig, hvis jeg har en meget følsom og svag samvittighed, som anklager mig for alt muligt der ikke har noget at med at tjene Gud at gøre. Jeg kan bekymre mig meget om ydre ting som jeg vurderer rigtige eller forkerte, uden at jeg finder Guds vilje. Jeg kan også føle mig skyldig på grund af andres mening om noget jeg har sagt eller gjort. Anklageren Satan prøver at udnytte denne mulighed til at gøre mig fortvivlet, eller få mig til at anklage andre.

Hvis jeg har bestemt mig for at tjene Gud, kan han hjælpe mig på dette område, så min samvittighed kommer ind på det rigtige spor. I Guds ord er der klare retningslinier om hvad han vilje virkelig er, og vi kan bede om at få helligånden, hjælperen, der kan lede mig og give mig en bedre forståelse.

At ignorere skyldfølelese—En skadet samvittighed

Hvis jeg hærder mig selv på en eller flere områder i mit liv og bevidst handler imod min samvittighed igen og igen, kan det ende med at min samvittighed bliver skadet. Ved gentagen ulydighed “slukker” samvittigheden på de områder hvor man er ulydig, og resultatet er, at jeg kan gøre det jeg egentlig ved er forkert, uden at have skyldfølelse i min samvittighed. Selvfølgelig er dette en meget farlig tilstand.

Hvis jeg omvender mig helhjertet og begynder at tjene Gud og gøre hans vilje, kan helligånden også vise mig disse områder. Da må jeg tage kampen op mod denne synd og gøre mine sager op. Der står skrevet at jeg skal høste hvad jeg har sået, og denne “høst” kan være smertefuld og svær at komme igennem, men ved lydighed og udholdenhed kan jeg komme igennem det. 

Min frelse og samvittighed i udvikling

Paulus skrev at han var sig ikke noget bevidst, men dermed var han ikke frikendt. (1. kor. 4:4). Det betyder at han havde en ren samvittighed, men han vidste stadigvæk at der var områder i hans liv som ikke var perfekt i Guds lys. Det krævede mere end en ren samvittighed at blive frelst fuldt ud.

Hvis jeg vil gøre Guds vilje, vil helligånden give mig lys på de områder hvor min samvittighed ikke kan nå ud. Nu vil ånden vise mig synden der bor i mit kød (min menneskelige natur), og dette er et langt større område end kun den synlige synd. Hvis jeg er lydig imod ånden og dens ledelse vil min samvittighed også udvikles og dække et større område.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.